Trwają prace nad utworzeniem rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych, wobec których sąd zarządził egzekucję świadczeń - poinformowało w czwartek Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. O pracach nad takim rejestrem resort sprawiedliwości napisał do RPO.

"W dostępnym dla każdego rejestrze znajdą się m.in. imiona i nazwiska osób zalegających z alimentami dłużej niż trzy miesiące. Zamieszczać je będzie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne" - wskazano w komunikacie na stronie RPO.

Jeszcze przed rokiem - w lutym 2017 r. - RPO Adam Bodnar oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwracali się do ministra sprawiedliwości z propozycją utworzenia rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych. Postulat taki sformułowali wcześniej przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej podczas posiedzenia Zespołu do Spraw Alimentów - inicjatywy RPD i RPO, której zadaniem jest m.in. wypracowanie rozwiązań poprawiających sytuację dzieci uprawnionych do alimentów.

RPO i RPD wskazywali wtedy, że od wielu lat ściągalność alimentów jest niska - wynosi około 20 proc.; alimentów nie otrzymuje około miliona dzieci. "Dlatego taki rejestr pozwoliłby na poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz pełniłby funkcję prewencyjną" - oceniono w komunikacie RPO.

Jak ostatnio poinformował RPO wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak - w odpowiedzi na pismo Rzecznika z lutego 2018 r. - trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Projekt ten oczekuje obecnie na skierowanie do Komitetu ds. Europejskich, przeprowadzono już uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie i konsultacje społeczne; projekt rozpatrzył też Komitet ds. Cyfryzacji.

"Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Będzie jawny, a każdy będzie miał prawo zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi" - podkreślił Piebiak w piśmie cytowanym przez Rzecznika.

Zgodnie z projektem - jak poinformował RPO - rejestr będzie zawierał m.in. informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

"W rejestrze znajdą się: imię i nazwisko dłużnika; jego PESEL; nazwa sądu, który wydał tytuł wykonawczy i data jego wydania; sygnatura akt; rodzaj wierzytelności; data ukończenia postępowania egzekucyjnego; data spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który je wypłacił" - czytamy w komunikacie.

Informacje o dłużnikach będzie w rejestrze zamieszczał niezwłocznie komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne. Natomiast w przypadku, gdyby komornik nie prowadził takiego postępowania, dane wprowadzi organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów - podkreślono.

"Dane przestaną być ujawniane automatycznie po upływie siedmiu lat od opublikowania informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności" - przewiduje projekt MS.

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych został przygotowany w połowie lutego. Rejestr ma być źródłem "informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję oraz osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych".

Ostatnio BIG InfoMonitor informował, że po zauważalnych spadkach liczby dłużników alimentacyjnych w dwóch ostatnich miesiącach ub.r. oraz w styczniu i lutym tego roku znów wzrosła liczba opiekunów niepłacących na dzieci. Według BIG InfoMonitor, w Polsce zasądzonych alimentów nie płaci 314 064 opiekunów; w sumie długi alimentacyjne wynoszą prawie 11,5 mld zł.

W Polsce nie ma jednak na razie centralnego rejestru dłużników. BIG InfoMonitor jest jedną z prywatnych firm, która działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.