Do założenia spółdzielni wystarczą teraz tylko trzy osoby. Będą też mogły tworzyć konsorcja, dzięki czemu będzie im łatwiej zdobywać zlecenia.
Od 31 marca spółdzielnie socjalne będą mogły się starać w powiatowych urzędach pracy o nowe formy wsparcia, pozwalające sfinansować tworzenie stanowisk pracy i wynagrodzenia. Ich wprowadzenie przewiduje wchodząca tego dnia w życie ustawa z 19 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2494). Nowela zawiera również inne rozwiązania, które mają ułatwiać zakładanie oraz rozwijanie już istniejących podmiotów.
– Większość z nich stanowi realizację postulatów zgłaszanych przez nasze środowisko od wielu lat. Dlatego cieszymy się, że wreszcie zaczną obowiązywać – mówi Zbigniew Prałat ze Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych.