Przedstawiciele polskiej Służby Więziennej wraz ze swoimi odpowiednikami z Kenii, Lesotho, Tanzanii, Jordanii, Ugandy, Rwandy, Stanów Zjednoczonych i Zimbabwe przeszli szkolenie w Ugandzie, przygotowujące do misji pokojowej ONZ w Sudanie Południowym.
Jednak ustawa o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 631 ze zm.) nie zawiera regulacji, które umożliwiałyby udział funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w misjach i operacjach organizacji międzynarodowych poza granicami państwa.
Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, brak możliwości włączenia więziennictwa do udziału w kontyngentach, w tym w misjach, pozostaje nie bez wpływu na możliwość realizacji umów i porozumień międzynarodowych. Poza tym Służba Więzienna jest jedyną służbą mundurową, która nie ma przepisów normujących oddelegowanie funkcjonariuszy i pracowników poza granice.
Dlatego też wkrótce do konsultacji trafi projekt nowelizacji ustawy o SW, który wprowadza konieczną podstawę prawną. Nie tylko przyznaje on nowe uprawnienia SW, ale też reguluje kwestie dotyczące dodatkowego wynagrodzenia, świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenia (również wypadkowego), a także świadczeń związanych ze statusem weterana i uprawnień emerytalno-rentowych. W szkoleniu w Ugandzie prowadzonym przez Szwedzką Służbę Więzienną wzięło udział pięciu funkcjonariuszy SW. – Jednak zainteresowanie jest dużo większe. Bardzo miło, że zostaliśmy dostrzeżeni. Jesteśmy już na tyle rozwiniętą i profesjonalną formacją, że możemy podzielić się naszymi doświadczeniami w innych krajach. Nowelizacja ustawy nam to umożliwi – mówi mjr Bartłomiej Turbiarz ze Służby Więziennej.
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła inny projekt nowelizacji ustawy o SW. Nadaje ona uprawnienie ministrowi sprawiedliwości do przekazania SW nie tylko obsługi centrali monitorowania skazanych w Systemie Dozoru Elektronicznego, ale też ich dozoru. Poza tym skazany w dozorze mobilnym zostanie wyposażony w rejestrator przenośny, który umożliwi kontakt telefoniczny z nim, zapewni też kontrolę miejsca jego pobytu w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku wyczerpania się baterii w nadajniku GPS.
29 868 funkcjonariuszy liczy obecnie Służba Więzienna