Jej funkcjonariusze mają zakładać bransoletki skazanym i sprawdzać, czy rzeczywiście przebywają oni w miejscu odbywania kary.
Obecnie „obsługą” skazanych na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) zajmują się inspektorzy terenowi zatrudnieni przez prywatną firmę, która wygrała przetarg – dziś to spółka Impel Security Polska. Zmian w tym zakresie chce Ministerstwo Sprawiedliwości, które w tym celu przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz kodeksu karnego wykonawczego.
Na razie dokument nie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, znane są tylko jego założenia. Wynika z nich, że zmiana ma na celu umożliwić Służbie Więziennej wykonywanie zadań związanych z SDE. O tym, czy tak faktycznie się staniem, decydować ma ostatecznie minister sprawiedliwości – zgodnie z projektem będzie on mógł, a nie musiał, przekazać nowe obowiązki podległej mu formacji mundurowej.