Powołanie wyższej uczelni kształcącej profesjonalne kadry oficerskie i dowódcze Służby Więziennej to jeden z głównych filarów gruntownej reformy systemu naboru i edukacji funkcjonariuszy tej formacji. Wczoraj zmiany zaaprobowała Rada Ministrów.
Nowa szkoła połączy naukę praktycznych aspektów zawodu z fachową wiedzą w takich dziedzinach jak resocjalizacja, bezpieczeństwo i kryminologia. Na początku placówka zaoferuje trzyletnie studia I stopnia oraz studia podyplomowe dla absolwentów innych szkół wyższych. Z czasem planowane jest też uruchomienie studiów II stopnia.
Wraz z przyjęciem na uczelnię słuchacze przystąpią do Służby Więziennej i rozpoczną tzw. służbę kandydacką, w ramach której będą wykonywać określone obowiązki w zakładach karnych i aresztach.
Zmienią się także zasady awansu kadry oficerskiej oraz naboru do służby. Warunkiem uzyskania stopnia oficerskiego będzie ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych na uczelni Służby Więziennej oraz zdanie specjalnego egzaminu oficerskiego. Za rekrutację nowych funkcjonariuszy będą odpowiadać dyrektor generalny i dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej. Powstanie też ranking kandydatów, którzy – w zależności od miejsca – dostaną możliwość wyboru miejsca pełnienia służby.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd