W dokumencie czytamy m.in., że każda władza swoje uprawnienia musi realizować z poszanowaniem konstytucji. Tymczasem, jak podkreślają autorzy listu, władza polityczna, wprowadzając zmiany w zasadach wyłaniania członków KRS, pogwałciła normy w niej zawarte. Dlatego też stowarzyszenie pyta 18 sędziów, którzy wystartowali w wyborach, w imię jakich wartości chcą „uczynić siebie częścią politycznej machiny, działającej bez respektu dla kultury polskiego parlamentaryzmu i dialogu (...)”. Zdaniem Iustitii odpowiedź należy się społeczeństwu.