Niezależnie od tego, kto będzie wybierał sędziów do KRS, niezawisłość sędziego zależy tylko od niego samego. Jeżeli kandydat nie będzie miał poczucia niezawisłości, to żadne gwarancje nic nie dadzą – mówi b. premier Jan Olszewski w rozmowie z Piotrem Szymaniakiem.
Chcę porozmawiać z panem o wymiarze sprawiedliwości – ale nie z politykiem Janem Olszewskim, a mecenasem Janem Olszewskim. Miał pan wieloletnie doświadczenie adwokackie z okresu, kiedy sądy nie były wolne od wpływów politycznych. Czy reforma przygotowana przez PiS cofa nas do tych mrocznych czasów?