Miejsce zmarłego pod koniec 2017 r. prof. Henryka Ciocha zajął dr hab. Jarosław Wyrembak. W piątek Sejm wybrał go na stanowisko sędziego TK. To ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych i członek Trybunału Stanu z rekomendacji PiS.
Zasłynął jako autor jednej z czterech opinii o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej posłów opozycji blokujacych mównicę (wymienił cały katalog przestępstw). Do niedawna należał do rządzącej partii. – Gdy wyraziłem zgodę na kandydowanie do TK, złożyłem wniosek w sprawie ostatecznego wystąpienia z PiS – zadeklarował publicznie.
W przeszłości prowadził kancelarię notarialną, z jego oficjalnego biogramu wynika też, że jest niewykonującym zawodu członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.
Wielu prawników przypomina, że prof. Cioch był jednym z trzech tzw. sędziów dublerów, wybranych przez obecną większość na miejsca obsadzone w poprzedniej kadencji Sejmu. Tym samym sędzia Wyrembak jest w rzeczywistości „dublerem dublera”.