Istnieje szansa, że osoby, którym potrzebny jest papierowy wydruk z Krajowego Rejestru Karnego, uzyskają go, nie wychodząc z domu. W resorcie sprawiedliwości trwają analizy możliwości wprowadzenia zmian, w efekcie których zaświadczenie o niekaralności wydrukowane samodzielnie przez osobę zainteresowaną będzie posiadać walor dokumentu urzędowego. Taką deklarację złożył w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.Obecnie, aby uzyskać papierowe zaświadczenie z KRK, trzeba pójść do jednego z punktów usytuowanych w sądach rejonowych lub okręgowych. Można również złożyć zapytanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tzw. e-KRK. Otrzymana tą drogą informacja w formie pliku elektronicznego stanowi co prawda zaświadczenie (dokument urzędowy) w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, jednak jego wydruk już nie. Ministerstwo chciałoby to zmienić. Jak zapewnia wiceminister Michał Woś, w resorcie toczą się obecnie analizy możliwych kierunków zmian w sposobie udzielania informacji z KRK za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Są one prowadzone w ramach prac nad kompleksową modernizacją Krajowego Rejestru Karnego, jak jednak podkreśla wiceminister, „weryfikowana jest w szczególności możliwość wprowadzenia funkcjonalności pozwalającej na wydrukowanie zaświadczenia uzyskanego w formie pliku elektronicznego i nadanie temu wydrukowi waloru zaświadczenia”.
Michał Woś zastrzega jednak, że w tej chwili nie jest przesądzone, czy taka zmiana jest w ogóle dopuszczalna. A to ze względu na charakter danych przetwarzanych w KRK. „Należy mieć bowiem na uwadze, że dane te nie są dostępne powszechnie, w przeciwieństwie do danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponadto, w określonych prawem przypadkach, muszą zostać całkowicie usunięte z KRK” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.
Resort musi więc w pierwszej kolejności sprawdzić, czy istnieje mechanizm pozwalający z jednej strony na pewną weryfikację samodzielnie wykonanego wydruku zaświadczenia, a z drugiej – nienaruszający wrażliwego charakteru danych przetwarzanych w KRK.