Do najbliższej soboty w Monitorze Polskim powinno się ukazać obwieszczenie marszałka Sejmu o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. To efekt opublikowania wczoraj w Dzienniku Ustaw nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2). W tym samym dniu ukazała się także nowa ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5).
Licząc od najbliższej soboty grupy 25 sędziów lub dwóch tysięcy obywateli będą miały 21 dni na zgłoszenie osób, które ich zdaniem powinny zasiadać w KRS. Ten etap procedury powinien zakończyć się 27 stycznia, o ile nie będzie żadnych wątpliwości co do podpisów złożonych przez osoby popierające danego kandydata. W takim bowiem przypadku cała procedura wydłuży się o procedurę kontrolną prowadzoną przez Państwową Komisję Wyborczą, a być może i o procedurę odwoławczą (postanowienie marszałka Sejmu o odmowie wpisu kandydata na listę jest zaskarżalne do Sądu Najwyższego). Marszałek po otrzymaniu zgłoszeń w ciągu trzech dni zwróci się do prezesów sądów o sporządzenie informacji na temat poszczególnych kandydatów. Ci będą mieli na to siedem dni. Jeżeli tego nie zrobią, marszałek zwróci się o sporządzenie takiej informacji do samego kandydata, a ten będzie musiał to zrobić również w ciągu siedmiu dni.
Po skompletowaniu listy marszałek Sejmu przekaże ją niezwłocznie, a więc można założyć, że tego samego dnia, klubom poselskim. Te będą miały z kolei siedem dni na wskazanie spośród nazwisk na niej figurujących swoich kandydatów. Kolejnym etapem jest ustalenie przez właściwą komisję sejmową ostatecznej już listy piętnastu kandydatów na członków KRS. Na końcu tak przygotowany spis nazwisk zatwierdzić ma Sejm na, jak to wskazano w ustawie, „najbliższym posiedzeniu”. Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia i terminy, można założyć, że posłowie wybiorą nową KRS już w lutym. Na ten miesiąc bowiem zaplanowano dwa posiedzenia izby niższej. To drugie ma się odbyć pod koniec lutego i trwać tylko dwa dni (27-28 lutego).
Na dzień przed dokonaniem wyboru członków rady przez Sejm wygasną wszystkie obecne kadencje członków KRS pochodzących ze środowiska sędziowskiego. Przepis, który to reguluje, przez większość konstytucjonalistów uznawany jest za niezgodny z konstytucją.
W związku z wczorajszą publikacją w Dzienniku Ustaw dwóch najważniejszych dla sądownictwa ustaw wiemy także, że do wygaszenia kadencji I prezesa SN dojdzie 2 kwietnia br. Nowa ustawa o SN wchodzi bowiem w życie trzy miesiące od daty jej ogłoszenia. A zgodnie z nią w stan spoczynku mają zostać przeniesieni wszyscy sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, a więc prawie połowa obecnie orzekających w tym sądzie. W tej grupie jest także prof. Małgorzata Gersdorf.
Ustawa daje takim sędziom możliwość ubiegania się o przedłużenie okresu orzekania. W tym celu musieliby się oni zwrócić do prezydenta, a prof. Gersdorf publicznie ogłosiła już, że nie zamierza tego robić. Nowe regulacje znajdą zastosowanie także do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i obejmą również jego prezesa Marka Zirk-Sadowskiego.
2 kwietnia dojdzie również do zniesienia w strukturze SN izby pracy, ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych oraz izby wojskowej. Powstaną za to izba pracy i ubezpieczeń społecznych, izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych (ma się zajmować m.in. rozpatrywaniem nowej skargi nadzwyczajnej), a także izba dyscyplinarna.
Etap legislacyjny
Ustawy opublikowane w Dzienniku Ustaw