Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę służby więziennej. Część zakładów karnych zostanie zmodernizowanych, część zlikwidowanych, a także zostanie wybudowanych siedem nowych placówek. Mają być zlokalizowane w województwach: opolskim, podkarpackim, mazowieckim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Reorganizacja ma zostać przeprowadzona w taki sposób, aby utrzymać zatrudnienie funkcjonariuszy Służby Więziennej i nie zmniejszyć liczby miejsc dla osadzonych.
Resort chce też rozszerzenia sytemu dozoru elektronicznego. Dziś jest nim objęte 4630 osób. Chodzi o umożliwienie odbywania w ten sposób kary osobom skazanym nawet na 1,5 roku pozbawienia wolności (obecnie tylko do jednego roku), a także objęcie systemem również więźniów mających przerwę w odsiadywaniu kary. Co więcej, MS chce też wykorzystać SDE do stosowania nadzoru prewencyjnego nad mającymi zaburzenia psychiczne sprawcami przestępstw na tle seksualnym, którzy nie zostali skierowani do ośrodka w Gostyninie.
Tak jak zapowiadał DGP już w grudniu ubiegłego roku, planowana jest budowa domu przejściowego dla więźniów, do którego mają trafiać skazani na kilka miesięcy przed wyjściem na wolność. Takie placówki będą miały półotwarty charakter, dzięki czemu osadzeni będą mogli pracować i na nowo przyzwyczajać się do funkcjonowania na wolności.
Poza tym resort zamierza wzmocnić etos służby więziennej m.in. poprzez utworzenie Państwowej Akademii Więziennictwa, ośrodka akademickiego, który będzie kształcił przyszłą kadrę oficerską i dowódczą Służby Więziennej. Kierunkowe kształcenie pod kątem pracy w więziennictwie będzie też wprowadzone na poziomie szkół średnich.
Oprócz tego zostanie powołany Instytut Kryminologii. Będzie to instytucja badawczo-rozwojowa więziennictwa, zajmująca się problematyką resocjalizacji, kryminologii i bezpieczeństwa publicznego.
Wzmocnieniu prestiżu mają służyć również huczne centralne obchody Święta Służby Więzienne. 30 czerwca ulicami Warszawy ma przejść defilada funkcjonariuszy SW połączona z uroczystą promocja na stopnie oficerskie.
– Cały polski system penitencjarny czeka rewolucja. Tego wymaga bowiem porządkowanie państwa – podkreślił na wczorajszej konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.