W najbliższych dniach GIODO jednoznacznie przesądzi, czy dotychczas zebrane zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaną ważne. Firmy nie wyobrażają sobie innej odpowiedzi niż twierdząca.
To jedno z kluczowych pytań, jakie zadają sobie polscy przedsiębiorcy – czy dotychczas pozyskane od klientów zgody na przetwarzanie danych osobowych będą ważne pod rządami nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Gdyby okazało się, że nie, to musieliby pozyskać na nowo setki milionów takich zgód. Operacja dla nich niezwykle kosztowna, a dla konsumentów nadzwyczaj uciążliwa.
Opublikowana w środę opinia Grupy Roboczej Art. 29 (zgromadzenie rzeczników ochrony danych osobowych ze wszystkich państw UE; dalej: GR29) z jednej strony przesądza, że uzyskane dotychczas zgody nie tracą automatycznie swej ważności. Z drugiej jednak już w kolejnym zdaniu można przeczytać, że tylko wtedy, gdy spełniają warunki RODO.