Polski przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą jest na widelcu każdego, kto zechce sprawdzić, kim jest. W przypadku obcokrajowców sprawa jest znacznie trudniejsza. Krótko mówiąc – Polaka zweryfikujesz w elektronicznym KRS, „zagraniczniaka” już nie.

W elektronicznej wersji Krajowego Rejestru Sądowego możemy znaleźć dokumenty dotyczące firm zarejestrowanych w Polsce. W zestawieniu znajdziemy podstawowe informacje dotyczące danego podmiotu. Będą tam m.in. dane wspólników lub właściciela, w tym m.in. numer PESEL lub REGON. Ale nie zawsze. W przypadku obcokrajowców mieszkających na stałe poza Polską nie znajdziemy tam żadnych cyfr. A każdy cudzoziemiec (bez względu na to, czy ma prawo do pobytu w Polsce) może założyć nad Wisłą działalność gospodarczą w postaci spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej.

A co w sytuacji, gdy obcokrajowiec bez numeru PESEL okaże się naszym Janem Kowalskim, czyli osobą o bardzo popularnym imieniu i nazwisku, a my chcemy sprawdzić, czy obcokrajowiec o tym samym imieniu i nazwisku występujący w papierach kilku firm to ta sama osoba? Tu zaczynają się schody.