Po narodzinach dziecka rodzice powinni pamiętać o kilku sprawach do załatwienia w urzędach. Najważniejszym obowiązkiem jest rejestracja noworodka w urzędzie stanu cywilnego (USC). Ponadto dziecko otrzyma swój unikalny numer PESEL oraz miejsce zameldowania. Na wniosek można także otrzymać jednorazową zapomogę, tzw. becikowe w wysokości 1000 zł.

PESEL dla dziecka

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, to 11-cyfrowy numer, który będzie towarzyszył dziecku, jak każdemu Polakowi, przez całe jego życie. Dzięki niemu identyfikuje się osobę, bo w Polsce nie ma obywateli z identycznymi numerami. Numer PESEL dla dziecka nadawany jest z urzędu i nie musisz wypełniać żadnych wniosków ani uiszczać żadnej opłaty skarbowej. Aby odebrać numer PESEL dziecka, powinieneś zgłosić się do urzędu miasta lub gminy odpowiednich dla miejsca twojego zameldowania. Tam kieruj swe kroki do wydziału spraw obywatelskich lub ewidencji ludności. Zapewne pojawisz się tam dopiero po upływie miesiąca od zarejestrowania dziecka (urzędnik powinien wyznaczyć ci konkretną datę wydawania numeru PESEL dziecka). Do odbioru musisz mieć przy sobie odpis aktu urodzenia dziecka, książeczkę zdrowia dziecka albo wasz akt małżeństwa. W jednym z przedłożonych przez ciebie dokumentów urzędnik powinien wpisać nadany dziecku PESEL.

Meldunek

Podając dane w szpitalu przy narodzinach dziecka, matka określa adres zamieszkania maleństwa. Te dokumenty szpital przekazuje do urzędu stanu cywilnego i są one podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Tak więc malec wraz z aktem urodzenia otrzymuje meldunek – to miejsce zameldowania matki. Warto jednak wiedzieć, że można przy rejestracji i odbiorze aktu urodzenia noworodka zmienić miejsce jego meldunku. Dokonasz tego bez uiszczania żadnych opłat.

Zgłoszenie do ZUS i wybór lekarza

Obowiązkowo należy zgłosić dziecko do ZUS – zgłasza je jedno z rodziców w miejscu swojej pracy. Należy również wybrać przychodnię, do której będzie uczęszczało dziecko – tam trzeba złożyć deklarację o wyborze lekarza.

Becikowe

Becikowe to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Aby je uzyskać należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Potrzebne dokumenty to: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka oraz pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że nie pobrał już becikowego, jak również zaświadczenie od lekarza o prowadzeniu ciąży i zaświadczenia o dochodach rodziny. W niektórych gminach trzeba też podać PESEL dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.