Prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych została Dorota Rzążewska – rzecznik patentowy i zarazem radca prawny, a także mediator w sprawach ochrony własności intelektualnej oraz arbiter w sprawach domen internetowych.
Zastąpiła Annę Korbelę, która, jak dotąd, sprawowała tę funkcję najdłużej, przez dwie kadencje z rzędu. Nowe władze samorządu wybrano w trakcie XII Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych, który 5–6 listopada br. odbywał się w Warszawie. Ukonstytuowała się również Krajowa Rada Rzeczników Patentowych. W skład jej prezydium, prócz prezes Rzążewskiej, weszli wiceprezesi Joanna Bocheńska, dr Krzysztof Czub, Bożenna Kalewska i Paweł Kurcman.