Na skutek wczorajszych wyroków TK stanowisk nie stracą ani Małgorzata Gersdorf, I prezes Sądy Najwyższego, ani Mariusz Muszyński oraz Henryk Cioch, czyli tzw. sędziowie dublerzy.
Przepisy, które regulują sposób wyłaniania kandydatów na I prezesa SN, są niezgodne z konstytucją – uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Stwierdził jednak, że nie wpływa to na ważność dokonanego w 2014 r. wyboru na to stanowisko prof. Małgorzaty Gersdorf.
Dużo łagodniej TK obszedł się wczoraj z zaskarżoną przez rzecznika praw obywatelskich ustawą – przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2074). Uznał bowiem m.in., że regulacje, które w mniemaniu Adama Bodnara niejako wymusiły dopuszczenie do orzekania w TK tzw. sędziów dublerów, nie naruszają ustawy zasadniczej.