Osoby, które w czasie ostatnich prezydenckich wyborów odpowiadały za kampanię wyborczą Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego, zostały oskarżone o nieudostępnienie informacji publicznej. Wśród nich są m.in. Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz oraz Jarosław Kaczyński.
Subsydiarny akt oskarżenia w tej sprawie złożyła do warszawskiego sądu sieć obywatelska Watchdog. To jej odpowiedź na dwukrotne umorzenie postępowania przez prokuraturę, która nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego w działaniach komitetów wyborczych.
Tymczasem, jak podaje sieć, te nie wywiązały się z ciążącego na nich obowiązku udostępnienia informacji publicznej. Organizacja nie doczekała się bowiem od komitetów wyborczych obu kandydatów odpowiedzi na pytania o zawierane w trakcie trwania kampanii prezydenckiej umowy oraz o poniesione w tym czasie wydatki.
Reklama
Sieć postanowiła więc złożyć własny akt oskarżenia, w którym domaga się osądzenia Łukasza Pawełki, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego wyborców Bronisława Komorowskiego, Sławomira Rybickiego, pełnomocnika wyborczego KW Komorowskiego, Ewy Kopacz, wiceprzewodniczącej PO, Grzegorza Schetyny, przewodniczącego PO, Teresy Szubert, pełnomocniczki finansowej KW Andrzeja Dudy, Krzysztofa Sobolewskiego, pełnomocnika wyborczego KW Dudy oraz Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS.
Jednocześnie Watchdog złożyła do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu, Schetynie, Kopacz i Rybickiemu.