Gmina będzie mogła zakazać wycinki drzewa, które posiada wyjątkowe walory krajobrazowe czy historyczne. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Ma wejść w życie 17 grudnia 2017 r.Obecnie brakuje kryteriów uznania roślin za pomniki przyrody. Powoduje to, że mimo iż gminy teoretycznie mają możliwość zakazać wyrębu drzewa (rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, usuwanego na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) uznanego za cenny okaz, to w praktyce nie mogą z tego narzędzia skorzystać. – Gmina nie może bowiem wydać sprzeciwu wobec zamiaru wycinki drzewa, nawet jeżeli planowane do usunięcia rośliny istotnie wyróżniają się na tle innych, co osłabia ochronę najbardziej wartościowych okazów przez samorządy. Brak możliwości wykorzystania tejże przesłanki zrodzi ten skutek, że przepis funkcjonowałby jako martwy – uzasadnia potrzebę wydania rozporządzenia Ministerstwo Środowiska.
W projekcie wskazane są gatunki i obwody drzew, które można by uznać za pomnik przyrody. Przykładowo cennymi okazami będą mogły zostać kasztanowce, jodły czy jesiony o minimalnym obwodzie pnia 300 cm. Orzech, grusza czy jabłoń muszą mieć od 200 cm obwodu. Za pomnik będą też mogły zostać uznane drzewa, które wyróżniają się wśród innych w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej, zwłaszcza ze względu na ich wiek, występowanie w skupiskach, a także wyjątkowe walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji