Ryzyko dłuższego czekania na rozstrzygnięcia, ale i większy udział społeczeństwa w zapewnianiu praworządności – to możliwe skutki prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym.
– Wierzę, że prawdziwa reforma SN zostanie dokonana – stwierdził wczoraj Andrzej Duda. Przedstawił jednocześnie założenia przygotowanej przez niego ustawy o SN. Szczególny nacisk położono w niej na potrzebę przywrócenia Polakom poczucia sprawiedliwości.
Kowalski się poskarży