Skarga nadzwyczajna jako szczególna droga odwoławcza dla osób, które czują się skrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości, to jedno z nowych rozwiązań uwzględnionych w przedstawionych przez prezydenta projektach reformy sądownictwa. - Projekty ustaw wprowadzają jedną zasadniczą zmianę o charakterze prospołecznym. W tym projekcie zostało to nazwane skargą nadzwyczajną. Daje ona możliwość wniesienia skargi od każdego prawomocnego orzeczenia. Jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony, będzie mógł złożyć skargę do Sądu Najwyższego – wyjaśnił Andrzej Duda.