Skarga nadzwyczajna, czyli możliwość wniesienia skargi od każdego prawomocnego orzeczenia, także rejonowego czy apelacyjnego - taka propozycja znalazła się w prezydenckim projekcie ustawy o SN. Każdy, kto czuje się skrzywdzony, będzie mógł ubiegać się o wniesienie skargi nadzwyczajnej do SN - powiedział Andrzej Duda, przedstawiając prezydencki projekt ustawy o SN. Mówić o projekcie o KRS Duda zaznaczył, że sprawa jest tak skomplikowana, że został przygotowany projekt zmiany konstytucji.W SN powstanie także Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zajmuje się skargami wnoszonymi przez obywateli, ale będzie też cały szereg podmiotów pośrednich min. Prokurator Generalny, RPO, RPD, rzecznik praw pacjenta, 20 senatorów, 30 posłów, marszałkowie Sejmu i Senatu.

Prezydencki projekt wprowadza także trzy inne sposoby przenoszenia sędziów w stan spoczynku. - Nie może być tak, że w ciągu jednego dnia sędziowie są relegowani - powiedział Duda. Prezydent przewiduje, że sędziowie będą przechodzić stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o orzekanie dłużej ze względu na stan zdrowia i kwestie obiektywne.

- Z KRS sprawa jest bardziej skomplikowana, ustawa jest przygotowana, ale z uwagi na wiele zastrzeżeń zarówno PiS, jak i Nowoczesnej moja propozycja, by wybór sędziów nie był jednopartyjny. Jest potrzebny mechanizm zabezpieczający, by była zachowana ciągłość władzy, bo jeżeli się okaże, że parlament nie jest w stanie wybrać kandydatów, to KRS nie może pracować - powiedział Duda. - Dlatego przygotowałem projekt zmiany w konstytucji. Aby to zrobić, potrzeba większość 2/3 głosów, dlatego zapraszam wszystkich przedstawicieli klubów parlamentarnych na godzinę 16 na konsultacje - dodał Duda.

24 lipca Andrzej Duda zawetował przygotowane przez posłów PiS: nową ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wytykając im m.in. niekonstytucyjność części przepisów.

Prezydent mówił, że co prawda regulacje "w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom", jednak nie mógł ich zaakceptować. "Wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności oraz stwarzały warunki, by sędziowie czuli się niezależni od rożnego rodzaju nacisków" - podkreślał Duda, uzasadniając lipcowe weto.

W piątek prezydent spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i była to już jego druga rozmowa na temat projektowanych przez jego kancelarię zmian w KRS i Sądzie Najwyższym (do pierwszego spotkania doszło 8 września).