Senacka komisja jednogłośnie zarekomendowała w środę przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W przepisach tych chodzi m.in. o zabezpieczenie rodzin zmarłych sędziów TK.

Nowelizacja doprecyzowuje też kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego TK oraz dotyczy praw i obowiązków sędziów TK i sędziów Trybunału w stanie spoczynku.

Projekt w lipcu złożyli w Sejmie posłowie PiS. Sejm uchwalił te przepisy w ostatni piątek - 409 głosami za, przy ośmiu przeciw i 25 wstrzymujących się. W środę nowelizację pozytywnie oceniło ośmioro członków senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji.

Zgodnie z projektem, sędzią Trybunału mogłaby zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"W dotychczasowym przepisie jest stwierdzenie, że sędzią Trybunału może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN. Dodano +lub sędziego NSA+ choćby z tego względu, że to są można powiedzieć dwa równoważne sądy i źle byłoby gdyby umniejszano rangę NSA" - mówił PAP w lipcu przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Stanisław Piotrowicz (PiS).

Kolejna proponowana zmiana dotyczy świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego dla rodzin zmarłych sędziów TK, w tym rodzin sędziów TK w stanie spoczynku. W nowelizacji zawarto bardziej precyzyjne odesłanie do analogicznych rozwiązań z ustawy o Sądzie Najwyższym, bowiem gdy przyjmowano ustawę o statusie sędziów TK uczyniono odesłania do ustawy o SN, ale w niewystarczającym zakresie.

W celu - jak uzasadniano - zapewnienia spójności i ciągłości regulacji dotyczącej statusu rodzin zmarłego sędziego TK wprowadzono także przepis, że regulacje te mają "obowiązywać z mocą od dnia wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK". W Sejmie na zapis ten zwracała uwagę Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna). "Należy zapytać wnioskodawców, czy przyczyną złożenia projektu z mocą wsteczną jest śmierć prof. Lecha Morawskiego" - mówiła. Sędzia TK, prof. Lech Morawski, zmarł 12 lipca. Sejm odrzucił w piątek poprawkę Nowoczesnej przewidującą wykreślenie możliwości działania przepisów wstecz.

Ustawa o statusie sędziów TK z listopada 2016 roku określa sposób nawiązania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego TK, prawa i obowiązki sędziego Trybunału, sprawy immunitetu i nietykalności osobistej oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego TK oraz prawa i obowiązki sędziego Trybunału w stanie spoczynku.