Niepubliczne podmioty lecznicze w niektórych sytuacjach są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej. Wynika tak z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (sygn. akt II SAB/Bd 130/16), o którym poinformowała Fundacja Rodzić po Ludzku.
Organizacja wnioskowała do szpitali o wypełnienie ankiety na temat statystyk, warunków oraz procedur na oddziałach położniczych i neonatologicznych. Niepubliczna placówka w Nakle i Szubinie odmówiła udostępnienia informacji. Stwierdziła, że nie wykonuje usług na rzecz pacjentów, lecz świadczy je na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie jest tym samym zobligowana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) do realizacji obywatelskich wniosków. Byłby to – w ocenie szpitala – jedynie uciążliwy obowiązek, którego nie należy nakładać na prywatnego przedsiębiorcę.
Sąd był jednak odmiennego zdania. Uznał, że szpital powinien udostępnić informację publiczną.
„Jest to ważny wyrok dla jawności w służbie zdrowia. Wyrok wytrącający argument o braku orzecznictwa odnoszącego się do niepublicznych podmiotów leczniczych działających w ramach spółki prawa handlowego. Jednoznacznie rozstrzyga, że są one podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej” – poinformowała Fundacja Rodzić po Ludzku w opublikowanym komunikacie.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są między innymi podmioty, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. W doktrynie i orzecznictwie wątpliwości budziło, czy niepubliczna placówka lecznicza, która ma podpisany kontrakt z NFZ, zalicza się do tej kategorii podmiotów. Orzeczenie bydgoskiego sądu wskazuje, że tak. A to oznacza, że jeśli tylko ta linia się utrwali, obywatele będą mogli skutecznie domagać się ważnych informacji o funkcjonowaniu szpitali i przychodni nie tylko od tych publicznych jednostek, lecz także prywatnych.