Ministerstwo Sprawiedliwości ma gotowy pomysł na to, jak uchronić przed eksmisją lokatorów wymagających szczególnej ochrony, którzy mogliby stracić dach nad głową.
Jest to jeden z przypadków, kiedy do eksmisji może dojść na podstawie innego tytułu wykonawczego niż wyrok w sprawie o opróżnienie lokalu. Wydanie orzeczenia w sprawie o opróżnienie jest poprzedzone postępowaniem rozpoznawczym, w ramach którego sąd ma obowiązek zadbać o to, aby małoletni, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, bezrobotni oraz inne osoby szczególnie chronione w myśl art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) nie wylądowały na bruku. W stosunku do nich nie można orzec eksmisji bez jednoczesnego przyznania prawa do lokalu socjalnego.
Sąd przyklepuje