Część samochodów typu SUV przekracza bowiem dopuszczalną masę całkowitą 2,5 tony. Zgodnie z przepisami, pojazdy te nie mogą zatrzymywać się na chodnikach nawet jedną osią. Dowiedz się, jak wyglądają zasady parkowania na chodnikach.

Odpowiednie zaparkowanie pojazdu tylko z pozoru wydaje się czynnością banalnie prostą. Aby zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, musimy pamiętać o kilku istotnych zasadach. W krótkim poradniku przypominamy, w jaki sposób należy zaparkować swój pojazd, aby nie narazić się ani sąsiadom, ani policji czy straży miejskiej.

Podkreślić należy przede wszystkim, że prawo drogowe co do zasady nie zabrania parkowania na chodnikach. Możemy jednak pozostawić tam nasz pojazd tylko wtedy, gdy dopuszczalna masa całkowita, a więc wartość, która widnieje dowodzie rejestracyjnym każdego samochodu, nie przekracza 2,5 tony. Do tego muszą zostać spełnione trzy zapisane w ustawie warunki:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju – informacja ta oznacza, że zakaz zatrzymywania lub postoju nie dotyczy jedynie jezdni, ale też chodnika;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Co szczególnie istotne, postój pojazdu w powyższych przypadkach będzie zgodny z prawem, jeśli samochód zaparkowaliśmy na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu. Prawo drogowe w art. art. 47 ust. 2 przewiduje jednak pewien wyjątek: samochód osobowy, motocykl, motorower, rower lub wózek rowerowy może zostać pozostawiony na chodniku w całości, jeżeli pozostawimy co najmniej 1,5 m miejsca dla pieszych. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Jak wynika z przedstawionych wyżej przepisów, jedynie samochody o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 mogą być pozostawiane na chodnikach. Właściciele większych VAN-ów czy SUV-ów powinni więc sprawdzić wartości widniejące w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jeśli parkują bowiem pojazd nawet częściowo chodniku, a jego dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekracza 2,5, narażają się na grzywnę.

Warto zwrócić również uwagę, że odrębny przepis zakazuje parkowania w strefie zamieszkania poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami. Oznacza to, że pozostawiając pojazd nawet częściowo na chodniku za znakiem informacyjnym „D-40 "Strefa zamieszkania", narażamy się na mandat a nawet na odholowanie pojazdu.

Co ważne, w przepisach przewidziany został także bezwzględny zakaz zatrzymania pojazdów (za wyjątkiem roweru) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej.

Ile zatem kosztować może nas niewłaściwe parkowanie? Za samo naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku możemy zostać ukarani grzywną w wysokości 100 zł. Jak informuje jednak mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, jednymi z najczęściej popełnianych wykroczeń podczas parkowania jest niestosowanie się do znaków drogowych zakazujących zatrzymania pojazdu i parkowanie w miejscach, w których pozostawione pojazdy tamują i utrudniają ruch innym użytkownikom drogi. W tym ostatnim przypadku, poza ukaraniem kierowcy grzywną (100 zł), samochód może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela. Jeśli jest to pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, za odholowanie zapłacimy 476 zł, a za każdą dobę przechowywania 39 zł. W przypadku pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, usunięcie kosztować będzie 594 zł, a każda doba przechowywania – 51 zł (maksymalne stawki obowiązujące w 2017 r.).