Dotyczyć one mają prawidłowości zwrotów działek położonych na ul. Twardej 8 i 10, gdzie znajdowało się jedno z publicznych gimnazjów. W tej sprawie od 29 do 30 czerwca toczyć będą się już jawne rozprawy administracyjne. Jako strona ma być przesłuchiwana m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wielokrotnie zastrzegała, że nie ma zamiaru przybyć na wezwanie komisji jako ciała niekonstytucyjnego.

– Nam zależy tylko na tym, aby pani prezydent podzieliła się wiedzą, jaką zdobyła jako urzędnik publiczny. Nie interesują nas sprawy prywatne – zapewnia Jaki i deklaruje, że Waltz będzie miała prawo do swobodnej wypowiedzi.

Poza ul. Twardą komisja wszczęła postępowania rozpoznawcze wobec sześciu innych nieruchomości: Siennej 29, Zielnej 7, Złotej 17, Chmielnej 50, Złotej 19 oraz Noakowskiego 16 (gdzie już pojawia się wątek prywatny Gronkiewicz-Waltz).

Podczas pierwszego posiedzenia nie ustalono jasnych kryteriów doboru spraw do rozpoznania. – Będziemy pracować nad udoskonalaniem tego procesu. Natomiast dzisiaj uznaliśmy, że obywatele czekają na sprawiedliwość i nie ma już czasu, musimy podejmować działania – akcentował Jaki.

Komisja weryfikacyjna działa na podstawie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718 ze zm.). Jej ciałem opiniodawczo-doradczym jest rada społeczna.