Wczoraj odbyło się pierwsze niejawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej, która ma badać prawidłowość zwrotów warszawskich nieruchomości odebranych właścicielom na podstawie dekretu Bieruta. Jej przewodniczący Patryk Jaki podczas briefingu prasowego zapewnił, że pierwsze merytoryczne decyzje wydane zostaną już w lipcu.
Dotyczyć one mają prawidłowości zwrotów działek położonych na ul. Twardej 8 i 10, gdzie znajdowało się jedno z publicznych gimnazjów. W tej sprawie od 29 do 30 czerwca toczyć będą się już jawne rozprawy administracyjne. Jako strona ma być przesłuchiwana m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wielokrotnie zastrzegała, że nie ma zamiaru przybyć na wezwanie komisji jako ciała niekonstytucyjnego.
– Nam zależy tylko na tym, aby pani prezydent podzieliła się wiedzą, jaką zdobyła jako urzędnik publiczny. Nie interesują nas sprawy prywatne – zapewnia Jaki i deklaruje, że Waltz będzie miała prawo do swobodnej wypowiedzi.
Poza ul. Twardą komisja wszczęła postępowania rozpoznawcze wobec sześciu innych nieruchomości: Siennej 29, Zielnej 7, Złotej 17, Chmielnej 50, Złotej 19 oraz Noakowskiego 16 (gdzie już pojawia się wątek prywatny Gronkiewicz-Waltz).
Podczas pierwszego posiedzenia nie ustalono jasnych kryteriów doboru spraw do rozpoznania. – Będziemy pracować nad udoskonalaniem tego procesu. Natomiast dzisiaj uznaliśmy, że obywatele czekają na sprawiedliwość i nie ma już czasu, musimy podejmować działania – akcentował Jaki.
Komisja weryfikacyjna działa na podstawie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718 ze zm.). Jej ciałem opiniodawczo-doradczym jest rada społeczna.