Jeśli do końca miesiąca spółki państwowe i agencje rządowe nie przekażą swoich spraw sądowych do prowadzenia Prokuratorii Generalnej, może dojść do nieważności ogromnej liczby postępowań
Nowa ustawa o prokuratorii weszła w życie 1 stycznia tego roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261) z wyjątkiem jej kluczowych przepisów, które zaczną obowiązywać 1 lipca. Dotyczą one obowiązku wykonywania przez radców urzędu zastępstwa procesowego państwowych osób prawnych. W praktyce chodzi o blisko 600 podmiotów wymienionych w odrębnym rozporządzeniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 938). Wśród nich są m.in. ZUS, NFZ, przedsiębiorstwa państwowe, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, agencje rządowe, czy uczelnie publiczne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy prokuratoria reprezentuje je – aż do zakończenia sprawy – w sprawach cywilnych rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy oraz przed sądami polubownymi w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 5 mln zł.
Z kolei spółki z udziałem Skarbu Państwa mają prawo korzystać z usług prawniczych radców urzędu na zasadzie dobrowolnej. Jak wynika z rozporządzenia o trybie współdziałania prokuratorii z osobami prawnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 939), te ostatnie mają niezwłocznie przekazać urzędowi informacje o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy, w tym przede wszystkim dane o terminach rozpraw czy materiały dowodowe.