Skład społecznej komisji kodyfikacyjnej powołanej podczas Kongresu Prawników Polskich nie jest znany, ale wiemy, jaka będzie jedna z pierwszych jej inicjatyw
Mowa o działaniach, które pozwolą rozwiązać problem zbyt wysokich i często nieracjonalnie ustalonych opłat sądowych w Polsce. – Jest wysoce prawdopodobne, że komisja zajmie się tematem opłat. To pokłosie kongresu – przyznaje Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych (samorząd radców był współorganizatorem niedawnego wydarzenia w Katowicach).
– Komisja Zagraniczna KRRP analizowała wysokość opłat sądowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wniosek? Mamy jedne z najwyższych stawek i opłat sądowych w Europie. Zwolnienia od kosztów przysługują tylko osobom najbiedniejszym, które wykażą, że nie posiadają środków na prowadzenie postępowania – wtóruje Michał Korwek, wiceprezes KIRP nadzorujący działalność zagraniczną.