statystyki

Sędziowie pozwanego sądu nie gwarantują bezstronności

autor: Ewa Maria Radlińska09.05.2017, 10:55; Aktualizacja: 09.05.2017, 11:16
Przed sądem apelacyjnym toczyło się̨ postępowanie, którego przedmiotem było odwołanie K.S. od decyzji ZUS w sprawie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Przed sądem apelacyjnym toczyło się̨ postępowanie, którego przedmiotem było odwołanie K.S. od decyzji ZUS w sprawie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.źródło: ShutterStock

Nawet subiektywna, ale uzasadniona wątpliwość powinna spowodować wyłączenie od orzekania.

Stan faktyczny

Przed sądem apelacyjnym toczyło się̨ postępowanie, którego przedmiotem było odwołanie K.S. od decyzji ZUS w sprawie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Jej wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów tego sądu wpłynął do Sądu Najwyższego. K.S. powoływała się w nim na kilka okoliczności. Wytoczyła ona powództwo o ochronę naruszonych dóbr osobistych przeciwko Skarbowi Państwa – sądowi apelacyjnemu, co w jej ocenie wywołuje uzasadnioną wątpliwość, czy sędziowie tego samego sądu, wiedząc o pozwaniu ich pracodawcy, zachowają pełną bezstronność w innej sprawie, której K.S. jest stroną. Kolejną przesłanką miało być to, że w 2005 r. sąd ten wniósł do Okręgowej Izby Radców Prawnych skargę̨ przeciwko niej, co doprowadziło do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. W efekcie została ona pozbawiona prawa wykonywania zawodu radcy prawnego. Ponadto według K.S. zachodziły przesłanki wyłączenia poszczególnych sędziów. W 2016 r. złożyła ona do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez wskazanych sędziów sądu apelacyjnego przestępstw nadużycia uprawnień i fałszerstwa, o czym poinformowała sąd. Jeżeli sędziowie ci mieliby rozpoznawać jej sprawę̨, to mogliby nie być́ w stosunku do niej bezstronni.

Jeden z sędziów wniósł o wyłączenie go od rozpoznania sprawy K.S. przeciwko ZUS z tego względu, że w przeszłości ubezpieczona była stroną postępowania karnego z oskarżenia prywatnego, w którym uczestniczył jego brat. Sędzia ten sam też został pozwany przez K.S. w postępowaniach cywilnych. Był też drugi sędzia, który sam był zainteresowany wyłączeniem go od orzekania w sprawie.

Uzasadnienie

Sąd Najwyższy wyłączył wszystkich sędziów sądu apelacyjnego od rozpoznania sprawy z wniosku K.S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń́ Społecznych (postanowienie SN z 9 marca 2017 r., sygn. akt II UO 1/17). Wyjaśnił, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania cywilnego, niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 k.p.c., sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność́ tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wielokrotnie podkreślano, że wyłączenie sędziego staje się̨ niezbędne, gdy strona ma chociażby subiektywną, ale uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności (postanowienia SN: z 29 października 1993 r., sygn. akt I CO 37/93; z 19 listopada 1981 r., sygn. akt IV PZ 63/81 i z 15 stycznia 2008 r., sygn. akt III SO 8/07). Również̇ w doktrynie uznaje się̨, że przyczyną wyłączenia jest sama możliwość powstania wątpliwości, i to zarówno u podmiotów zgłaszających wniosek o wyłączenie, u innych uczestników procesu, jak i u osób spoza tego kręgu. Sąd zaś powinien postanowić o wyłączeniu sędziego, jeżeli stwierdzi, że wątpliwości dają się uzasadnić, niezależnie od własnego przekonania o ich zasadności.


Pozostało 54% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane