1 lipca 2017 r. ma dojść do przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego pod mieszkaniówką we własność. Taka deklaracja pada ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. I to mimo że projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów od listopada zeszłego roku tkwi na etapie prac w rządowym centrum legislacji.
– Projekt znajduje się w opiniowaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przyjęcie stanowiska komisji zaplanowano na 26 kwietnia 2017 r. Niezwłocznie po jego uzyskaniu projekt zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, a następnie pod obrady Rady Ministrów – wyjaśnia Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa.
– Prawdopodobnie nastąpi to w pierwszych dniach maja tego roku – zaznacza minister Smoliński.