Czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym stoi budynek, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokali, które się w nim znajdują? Z takim pytaniem prawnym wystąpił do Sądu Najwyższego rzecznik praw obywatelskich.
Zdaniem rzecznika w orzecznictwie sądowym można wskazać na dwa przeciwstawne poglądy. Pierwszy, wyrażony przez Sąd Najwyższy (sygn. akt I CSK 6/2009) głosi, że odrębna własność lokali w budynku wielolokalowym wygasa po upływie terminu, na który ustanowione zostało użytkowanie wieczyste gruntu, na którym się on znajduje.
Takie stanowisko podzielił także Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. VI ACa 1159/2012).