statystyki

Fronczek: Podatek nie powinien obciążać komornika

autor: Rafał Fronczek22.03.2017, 07:32; Aktualizacja: 22.03.2017, 09:08
podatek, księgowość, finanse

Sąd uznał, że z uzasadnienia zagadnienia prawnego może wynikać, iż w istocie przedstawiony Sądowi Najwyższemu problem dotyczy dopuszczalności skargi jako środka zaskarżenia na czynność komornika polegającą na obliczeniu i odprowadzeniu VATźródło: ShutterStock

 Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł autorstwa Marzeny Kucharskiej i Katarzyny Siwek-Gomuty pt. „Podatek nie powinien obciążać dłużnika”, który ukazał się 17 lutego br. w „Rzeczpospolitej”.

Autorki stawiają tezę, że kwestia sposobu naliczania VAT od opłaty egzekucyjnej została definitywnie rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy w uchwale z 7 lipca 2016 r. (sygn. akt III CZP 34/16) i obecnie komornicy nie mają podstaw do pobierania tego podatku metodą „od stu”. Dalej opisują one zagadnienie obciążania kosztami sądowym w razie skargi na tak pobrany podatek, a nawet łączą to zagadnienie z nadzorem administracyjnym nad komornikami w projekcie ustawy o komornikach sądowych. Niestety, przedstawiając swój pogląd na ten jakże ważny problem, autorki pominęły późniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Należy zatem przypomnieć, że 14 września 2016 r. Sąd Najwyższy rozpoznawał zagadnienia prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Koszalinie (sygn. akt III CZP 42/16) oraz przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt III CZP 55/16). Oba dotyczyły wątpliwości, które pojawiły się przy rozpoznawaniu zażaleń komorników sądowych na postanowienia sądów rejonowych rozstrzygających skargi na czynności komornika dotyczące ustalenia VAT od opłat egzekucyjnych.

W związku z pytaniem w sprawie III CZP 55/16: „Czy opłata egzekucyjna ustalona przez komornika sądowego na podstawie art. 49 ust. 1 u.k.s.e. winna być powiększona o należność z tytułu podatku od towarów i usług, czy też zawiera w sobie kwotę VAT?” Sąd Najwyższy postanowieniem z 14 września 2016 r. postanowił przekazać sprawę do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższemu, z uwagi na jej wielowątkowy i skomplikowany charakter (sygn. akt III CZP 97/16). W uzasadnieniu przytoczone zostało również stanowisko wyrażone we wcześniej podjętej uchwale z 7 lipca 2016 r. w sprawie III CZP 34/16. SN stanął wówczas na stanowisku, że komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 u.k.s.e. o stawkę podatku od towarów i usług.

W postanowieniu z 14 września 2016 r. Sąd Najwyższy wskazał jednak na zmiany w prawie, które nastąpiły po podjęciu przytoczonej uchwały z 7 lipca 2016 r. A mianowicie na zmianę art. 767 par. 1 1 k.p.c., zgodnie z którym skarga nie przysługuje na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Przepis ten został dodany przez art. 2 pkt 64 ustawy nowelizującej z 10 lipca 2015 r., wszedł w życie z 8 września 2016 r. i – zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy – ma zastosowanie do postępowań wszczętych po dniu jej wejścia w życie. Nie ma więc zastosowania w sprawie, w której wyłoniło się przedstawione zagadnienie prawne, jednak nawet uwzględnienie tej zmiany nie ma zasadniczego znaczenia dla prowadzonych rozważań. Potwierdza jedynie już zajęte stanowisko, że rozstrzyganie o obowiązku podatkowym komornika sądowego nie należy do kognicji sądów powszechnych. Wynika to także z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej, w którym stwierdzono, że o istnieniu lub zakresie obowiązku podatkowego nie powinien rozstrzygać sąd, ale organ podatkowy w trybie postępowania przewidzianego w ustawie – Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 2678).


Pozostało 62% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane