Projekty zmian przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zmierzają do upolitycznienia sądów i naruszenia ich niezależności - podkreśliło w uchwale zebranie przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych oraz sędziów z okręgów.

"Ostatnie projekty przedstawione przez resort sprawiedliwości, dotyczące KRS oraz KSSiP, nie są należycie konsultowane ze środowiskiem sędziowskim. Zmierzają one do upolitycznienia sądów, a tym samym naruszenia zasad niezależności sądów i trójpodziału władzy oraz demokratycznego państwa prawnego" - głosi treść jednej z przyjętych w poniedziałek po południu uchwał.

Dodano w niej, że "zagwarantowanie obywatelom ochrony ich praw to obowiązek nie tylko każdego sędziego, ale także przedstawicieli innych władz".

Poniedziałkowe zebranie przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych oraz sędziów z poszczególnych okręgów z całego kraju było zamknięte dla mediów. Tego typu zgromadzenia sędziów zwykle mają charakter wyborczy - gdy wybierani są delegaci do Krajowej Rady Sądownictwa - lub sprawozdawczy. Mogą jednak mieć charakter nadzwyczajny, tak jak w poniedziałek. Główną tematyką poniedziałkowych obrad były rządowe plany zmiany przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa.

7 marca rząd przyjął projekt nowelizacji przepisów o KRS. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Tydzień później rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o KSSiP dotyczący m.in. asesorów sądowych.

"Cały samorząd sędziowski spotkał się dziś w Warszawie i obradował na temat tego, co obecnie dzieje się w wymiarze sprawiedliwości" - powiedział podczas konferencji prasowej po zakończeniu zebrania sędziów członek KRS sędzia Waldemar Żurek. Dodał, że "ręka do dialogu" jest cały czas wyciągnięta przez sędziów w stronę resortu sprawiedliwości.