Krajowa Rada Sądownictwa wycofuje wszystkie wnioski złożone w ostatnim czasie do TK. To nie tylko zgłoszenie wotum nieufności wobec tej instytucji, lecz także ważny sygnał dla wszystkich sędziów.
Chodzi o cztery wnioski, w tym tak ważne jak ten dotyczący nadzoru administracyjnego nad sądami sprawowanego przez ministra sprawiedliwości czy też możliwości wykorzystywania w procesie nielegalnie zebranych dowodów. KRS tłumaczy, że decyzja spowodowana jest dokonanymi w ostatnim czasie przez prezes trybunału zmianami w składach orzekających, które miały rozstrzygać sprawy, oraz obawą przed powstaniem chaosu prawnego.
Spór o skład