Państwo jest bezpośrednio odpowiedzialne za znęcanie się nad dzieckiem w przedszkolu – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Chodziło o nastoletniego obywatela Rosji, który podczas swojego dzieciństwa doznał krzywd z powodu znęcania się nad nim przez przedszkolanki. Dziecko wracało do domu posiniaczone oraz miało zaczerwienione oczy. Jak się okazało, przedszkolanki zakraplały mu oczy antybiotykiem, zamykały w toalecie czy zastraszały zjedzeniem przez szczury. Chłopak był również zmuszany do stania nieruchomo w samej bieliźnie z podniesionymi rękami. W celu wymuszenia milczenia, często zaklejano mu również usta taśmą.

Opiekunowie czterolatka, natychmiast gdy dowiedzieli się o stosowanych przez przedszkolanki praktykach zgłosili sprawę rosyjskich organom ścigania. Wszczęcie postępowania odwleczono jednak o trzy lata, co skutkowało jego umorzeniem z powodu przedawnienia karalności przestępstwa.

W sprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, skarżący zarzucili, że stosowane praktyki naruszały zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji o prawach człowieka. W konsekwencji niniejszych działań przedszkolanek chłopiec do tej pory walczy z bezsennością, ma lęki oraz inne objawy neurologiczne związane z traumą, którą przeszedł w dzieciństwie.

ETPC w orzeczeniu uznał, że dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu z powodu nieludzkiego i poniżającego traktowania go przez przedszkolanki. Wskazał, że stosowane przez opiekunki kary, które nadużywały swojej władzy, miały na celu wychowanie go przez poniżenie, co przełożyło się stan zdrowia psychicznego chłopca. ETPC uznał, że takie działania są niedopuszczalne, gdy dziecko znajduje się pod opieką instytucji publicznej jaką jest przedszkole. Stanowi ono bowiem element systemu państwa, które pełnić ma służbę publiczną w ogólnym interesie opieki i wychowania mały dzieci.

Trybunał ostatecznie wskazał, że doszło do naruszenia art. 3 Konwencji o prawach człowieka nie tylko w wymiarze materialnoprawnym, co oznacza zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Państwo zawiniło również w sferze formalnoprawnej, gdyż nie uruchomiono skutecznego postępowania w niniejszej sprawie. Przedszkolanki natomiast nadal wykonują swój zawód. Przeniesione zostały jedynie do innej placówki.

Wyrok Europejskiego Trybunały Praw Człowieka z dnia 7 marca 2017 r., V.K przeciwko Rosji (68059/13).