Kolejnego argumentu na rzecz rozmowy o planowanej reformie dostarczyła wczoraj Fundacja Helsińska, która złożyła skargi kasacyjne do NSA dotyczące odmowy powołania przez głowę państwa trzech sędziów. Prawnicy HFPC zarzucają WSA naruszenie przepisów prowadzących do nieważności postępowania, a także przyjęcie błędnego założenia, że uprawnienie prezydenta do powoływania sędziów może być wykonywane w sposób absolutnie dyskrecjonalny. Ich zdaniem wcale nie jest jasne, że można z tej prerogatywy wywieść uprawnienie do odmowy wręczenia nominacji. Co więcej, jeśli Andrzej Duda miał wątpliwości co do kandydatur, to powinien, zdaniem fundacji, wystąpić do KRS o ponowne ich rozpatrzenie.