Obniżenie progu kradzieży z 500 do 400 zł i elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń. Takie m.in. zmiany w kodeksie wykroczeń szykuje resort sprawiedliwości.
Przy czynach przepołowionych takich jak kradzież, paserstwo czy niszczenie mienia, ich kwalifikacja zależy od wartości rzeczy. Jeśli zrabowane przedmioty są warte mniej niż jedna czwarta minimalnego wynagrodzenia, sprawca odpowie za wykroczenie, jeśli więcej – za przestępstwo.
Coroczne zmienianie wyroków