Prokurator Generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego uchwałę o wyborze do TK trzech sędziów wybranych przez PO. Ewentualne wyeliminowanie ich z TK oznacza, że sędziowie wybrani przez PiS, będą mieli większość niezależnie od tego w jakim składzie będzie rozpatrywana dana sprawa. Wniosek Zbigniewa Ziobry budzi olbrzymie zdziwienie.

- Polecam panu Prokuratorowi Generalnemu, żeby zapoznał się z przepisami Konstytucji i żeby zobaczył, że jest tam zapisane, iż sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Prokurator Generalny nie ma w tej mierze przewidzianej żadnej roli. Jego działania jest bez podstawy prawnej, wbrew zasadzie trójpodziału władzy – mówi profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista.

- Jestem bardzo ciekawa jak będzie wyglądała argumentacja przedstawiona we wniosku – dodaje prof. Ewa Łętowska.