Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by wszystkie czynności komornicze dokonywane u dłużnika były nagrywane. Przewiduje to nowe brzmienie art. 8091 kodeksu postępowania cywilnego, które zostało określone w projekcie ustawy o komornikach sądowych.
Ten sam przepis stanowi, że w odrębnym rozporządzeniu zostaną wskazane rodzaje urządzeń nagrywających, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, a także tryb ich udostępniania.
Problem w tym, że przepisy kodeksu nie określają zamkniętego katalogu działań, jakie komornik podejmuje poza kancelarią. Dlatego zdaniem generalnego inspektora ochrony danych osobowych właściwsze byłoby zawężenie obowiązku utrwalania czynności do ściśle określonych spraw. – Podczas utrwalania czynności komorniczych pozyskuje się wiele danych, obrazów czy też wizerunki osób postronnych i biorących w nich udział. Dochodzi zatem do ingerencji w prywatność ludzi objętych takim rodzajem rejestrowania. Projektodawca powinien zatem rozważyć, czy w istocie takie rozwiązanie jest adekwatne i proporcjonalne do praw osób, których owa rejestracja dotyczy – tłumaczy Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik GIODO.