Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo drogowe, system umożliwiający sprawdzanie punktów karnych przez internet uruchomiony ma zostać 1 kwietnia 2017 r.

Jak działać ma nowa e-usługa? Opierać będzie się na funkcjonującym już obecnie systemie ePUAP. To właśnie tam trafią dane przekazywane przez policję z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W celu sprawdzenia przez Internet liczby punktów karnych przypisanych, konieczne będzie więc założenie tzw. profilu zaufanego.

O systemie ePUAP i załatwianiu spraw urzędowych przez internet przeczytasz tutaj >>

Projekt nowelizacji, poza wskazaniem daty uruchomienia e-usługi sprawdzania punktów karnych online, znowelizować ma przepisy regulujące funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców i przepisów stanowiących ramy prawne dla uruchomienia systemu CEPiK 2.0. Przypomnijmy, że termin wejścia w życie rejestru był kilkukrotnie zmieniany. Ostatecznie jednak, zgodnie z założeniami Ministerstwa Cyfryzacji, CEPiK 2.0 w pełni ma zacząć działać 4 czerwca 2018 r.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw na etapie opiniowania.