Przepisy pozwalające służbom pobierać dane telekomunikacyjne bez żadnych ograniczeń są niezgodne z prawem unijnym – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co więcej zakwestionował sam obowiązek przechowywania tych danych przez operatorów.

Wyrok Trybunału radykalnie ograniczy dostęp policji czy innych służb do bilingów czy danych lokalizacyjnych telefonów komórkowych. Uznano w nim, że co do zasady musi to się odbywać po uzyskaniu wcześniejszej zgody sądu lub innego niezależnego organu. Dzisiaj służby sięgają po te dane jak chcą, bez żadnej kontroli. Po dzisiejszym wyroku będzie to już niemożliwe.

Sędziowie uznali, że dane telekomunikacyjne pozwalają na wyciągnięcie bardzo szczegółowych wniosków na temat życia prywatnego osób. Dlatego można po nie sięgać wyłącznie w przypadku poważnych przestępstw i w granicach tego co „absolutnie konieczne”.