Mandat kredytowany czy może chciałby/chciałaby pan/pani uiścić grzywnę za pomocą karty kredytowej? Takie pytanie usłyszeć będzie można już niedługo z ust funkcjonariuszy policji czy straży miejskiej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce stopniowo wyposażyć wszystkie służby uprawnione do nakładania grzywien w formie mandatów karnych w terminale płatnicze. Właśnie przesłało do konsultacji społecznych projekt zmian w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, który umożliwia bezgotówkowe rozliczanie się z przewinień popełnionych m.in. na drogach.
Z oceny skutków regulacji wynika, że pierwsze dwa tysiące terminali trafić ma właśnie do policjantów z drogówki. Ci w 2015 r. ujawnili osiem milionów wykroczeń i w ponad pięciu i pół miliona spraw zastosowali wobec sprawców postępowanie mandatowe.