Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce stopniowo wyposażyć wszystkie służby uprawnione do nakładania grzywien w formie mandatów karnych w terminale płatnicze. Właśnie przesłało do konsultacji społecznych projekt zmian w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, który umożliwia bezgotówkowe rozliczanie się z przewinień popełnionych m.in. na drogach.

Z oceny skutków regulacji wynika, że pierwsze dwa tysiące terminali trafić ma właśnie do policjantów z drogówki. Ci w 2015 r. ujawnili osiem milionów wykroczeń i w ponad pięciu i pół miliona spraw zastosowali wobec sprawców postępowanie mandatowe.

Co ciekawe, zakupy terminali mają być bezbolesne dla państwowej kasy.

„Nie tylko zakup tych urządzeń, lecz także wszelkie koszty związane z późniejszą eksploatacją, nie będą rodziły skutków finansowych dla budżetu Państwa, a koszty te, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju, poniesie w całości Krajowa Izba Rozliczeniowa” – podkreśla się w treści uzasadnienia do projektu.

Koszty związane z przekazem środków na rachunek bankowy mają być natomiast pokrywane przez ukaranych. Zgodnie z projektem każdy policjant wyposażony w urządzenia do autoryzacji transakcji bezgotówkowych będzie zobligowany pouczyć ukaranego o możliwości zapłaty kartą.

Z nowego rozwiązania korzystać będą nie tylko obywatele Polski, ale i cudzoziemcy. Ci za swoje przewinienia mogą dziś płacić wyłącznie gotówką. Dla np. policjantów z drogówki to duże utrudnienie. W przypadku gdy ukarany nie ma pieniędzy, muszą umożliwić mu dotarcie do bankomatu.

Kiedy ustawa ma szansę wejść w życie? Projekt zakłada, że nowe regulacje zaczną obowiązywać już w 14. dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. MSWiA na konsultacje społeczne projektu również dało dwa tygodnie, po czym dokument czeka na zatwierdzenie przez Radę Ministrów i procedowanie przez parlament. 

Etap legislacyjny

Projekt ustawy przesłany do konsultacji