Bigos, makowiec, pierogi - dla wielu osób smak rarytasów przygotowanych przez najbliższych to podstawa świątecznej atmosfery. Nie każdy jednak będzie mógł skosztować znanych i lubianych specjałów.

Zgodnie artykułem 113a Kodeksu karnego wykonawczego (t.j.: Dz. U. z 199r r., Nr 90, poz. 557 z zm.) skazany ma prawo otrzymywać paczki żywnościowe. Więźniowi przysługuje prawo do 1 paczki w miesiącu. Jej waga nie może przekraczać 6 kg. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor zakładu karnego może na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza ze względu na stan zdrowia osadzonego, zezwolić na częstsze ich otrzymywanie.

Nadawca nie może przygotowywać jej według własnego uznania. Przepisy wskazują, że w jej skład mogą wchodzić jedynie produkty zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Można więc dokonać zakupu za pośrednictwem kantyny podczas wizyty w zakładzie lub skorzystać z internetowej platformy dedykowanej dla danej jednostki. Jak informuje na swoich stronach Służba Więzienna paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście lub nadesłane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

Więzień posiadający odpowiednie zasoby finansowe może sam złożyć zamówienie. Istotnym jest, by było ono z góry opłacone. Termin realizacji powinien być nie dłuższy niż 5 dni. Zamawiający powinien podczas wyboru produktów pamiętać o wymaganiach dotyczących ich przechowywania. Warunki w celi nie zawsze są zgodne z zaleceniami producenta.

Przed przekazaniem paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kontroli w paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także produkty które kwalifikują się do złożenia w depozycie.

Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.