statystyki

Fundusz alimentacyjny 2016: Sprawdź zmiany w przyznawaniu świadczeń

autor: Maciej Suchorabski27.12.2015, 18:00
pieniądze wyangrodzenie pensja

Świadczenie z funduszu przysługuje w wysokości alimentów ustalonych przez sąd, nie może jednak przekroczyć wysokości 500 złźródło: ShutterStock

Uproszczenie procedur administracyjnych i efektywniejsze odzyskiwanie od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – to nie jedyne zmiany w funduszach alimentacyjnych. Od 2016 wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać również przez Internet.

Reklama


Reklama


Jedna z najważniejszych zmian dotyczy sposobu odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Obecnie są one odzyskiwane w praktyce dwutorowo: przede wszystkim przez naczelników urzędów skarbowych (w trybie egzekucji administracyjnej) i przez komorników sądowych (w ramach egzekucji sądowej alimentów). Z analiz wynika, że egzekucja administracyjna przynosi gorsze efekty zwłaszcza w porównaniu do kosztów jej prowadzenia, dlatego po wejściu w życie zmian należności budżetu państwa będą egzekwowane w drodze egzekucji sądowej.

Ujednolicone zostały przepisy dotyczące ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w oparciu o dochód uzyskany i dochód utracony.

Nowe regulacje dotyczyć będą rodzin, które w wyniku śmierci rodzica, który płacił alimenty, alimentów tych już nie otrzymują. Do dochodu takich osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą już wliczane kwoty alimentów otrzymanych od tego rodzica przed jego śmiercią.

Uregulowano również sytuację, gdy po śmierci osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pieniądze nadal wpływały na jej rachunek, gdyż organ wypłacający nie wiedział o śmierci osoby uprawnionej. Dzięki nowym przepisom banki oraz kasy oszczędnościowo-kredytowe będą musiały zwrócić te świadczenia organowi który je wypłacał.

Dzięki zmianom do dochodu osób ubiegających się o świadczenia rodzinne nie będą wliczane dochody pochodzące z umów o dzieło w sytuacji ich utraty.
Zmieniono także sposób przekazywania gminom środków z odzyskanych od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa. Należna samorządom część odzyskanych środków, tj. 40 proc., będzie trafiać tylko do tej gminy, która wypłacała osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Komu przysługuje prawo do świadczeń?

Fundusz alimentacyjny wypłaca świadczenia osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Podstawowym kryterium przyznania ww. świadczeń jest kryterium dochodowe – przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć bowiem kwoty 725 zł. Następnie osoba, która jest dłużnikiem alimentacyjnym musi zwrócić właściwemu organowi kwotę świadczeń wypłaconą wierzycielowi przez fundusz alimentacyjny wraz ustawowymi odsetkami.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest równa wysokości bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć 500 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego tylko osobom, które nie ukończyły 18 roku życia albo która nie ukończyły 25 roku życia i wciąż uczy się w szkole lub szkole wyższej. Jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia te przysługują bezterminowo.

Co do zasady świadczenie z funduszu przysługuje w wysokości alimentów ustalonych przez sąd, nie może jednak przekroczyć wysokości 500 zł

Wniosek złożysz przez Internet

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r., poz. 1359) zmiany wprowadzające możliwość ubiegania się o świadczenia przez Internet. Jej obowiązywanie nastąpi z dniem 1 stycznia 2016 r. Należy pamiętać, iż niezależnie od sposób złożenia wniosku należy dołączyć do niego:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), każdego członka rodziny;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji – jeżeli osoba uprawniona złoży wniosek bez zaświadczenia organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji, które ma obowiązek wydać w ciągu 14 dni,
b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Kim jest dłużnik alimentacyjny?

Dłużnik alimentacyjny to osoba zobowiązana do płacenia alimentów, lecz skutecznie od tego się uchyla, co skutkuje tym, że egzekucja należności okazała się bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna wtedy, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r., poz. 1359), która w szczególności zawiera zmiany wprowadzające możliwość ubiegania się o świadczenia przez internet – ustawa ta, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.,

- ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 3 września 2015 r., poz. 1302), która dotyczy przede wszystkim likwidacji egzekucji administracyjnej należności dłużnika alimentacyjnego wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów środków pozyskanych z egzekucji - ustawa ta, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 18 września 2015 r.

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1359)

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

 • Helena Karta(2015-12-28 10:48) Odpowiedz 208

  Stop pobłażaniu dłużnikom alimentacyjnym dzieci przez państwo polskie! Niepłacenie alimentów to przemoc! Stop okradaniu dzieci przez państwo polskie które wspiera dłużników nie dzieci! www.petycjeonline.com/stop_poblazaniu_przez_panstwo_polskie_duznikom_alimentacyjnym

 • baby do roboty(2015-12-28 15:27) Odpowiedz 1548

  Matki dzieci powinny dobierać sobie odpowiedzialnych męzów i problem z głowy ewentualnie są środki antykoncepcyjne a może by tak dać prace i godne wynagrodzenie to chyba wszyscy by płacili i jeszcze jedno a ilu kochanków mam zyje z tych alimentów .Zlikwidować alimenty bo to prowadzi tylko do naduzyć jak się pracować nie chce

  Pokaż odpowiedzi (5)
 • Bożena(2016-02-29 13:10) Odpowiedz 141

  Witam. Ja cos od siebie chciałam dodoac .Pobieram alimenty z funduszu alimentacyjnego ,zarabiam najniższa krajową,Dorabiam na umowe zlecenie w weekendy bo córke mam chora i potrzebuje na leki i wyjazdy do kliniki . W tym roku średnia krajowa wzrosła i zamiast sie cieszyc ja płacze bo przekrocze 725zł dochodu na członka rodziny i juz nie dostane alimentów z funduszu a przeciez pracuje zeby córka miała na leki!!! Wzrasta średnia nie wzrasta próg dochodu na członka rodziny 725zł( stoi od lat na tym samym poziomie) pozdrawiam

  Pokaż odpowiedzi (4)
 • mac(2015-12-27 21:38) Odpowiedz 104

  Fanie, super, świetnie, fantastycznie...itp. Tylko co z tymi, którzy przekraczają kolosalną kwotę 725 na osobę/ W jaki sposób państwo chce oomóc takim jak ja, pozbawionym zupełnie narzędzi nacisku? Byy mąż nie ma dochodów (nie ma stałej pracy), ale mieszka w olbrzymim domu i jeździ luksusowym autem. Egzekucja z nieruchomosci nie doszła do skutku (podobno nie było chętnych), licytacja samochodu także. Skoro nie dostaję pieniędzy z Funduszu, możliwość postraszenia odebraniem prawa jazdy nie istnieje (może to zrobić tylko organ płacący poprzez Fundusz- gminy. itd). W ten oto sposób mój ex może się tak uchylać bezkarnie nie wiadomo jak długo. Aha, prokuratura odrzuciła wiosek o ściganie, bo "będzie egzekucja z nieruchomości". I tak to błędne koło się zamyka. Co w takiej sytuacji, drogi kolejny rządzie?

  Pokaż odpowiedzi (3)
 • Ircon(2016-07-17 22:35) Odpowiedz 41

  U mnie jest to samo Kryterium przekraczam wiec ani funduszu ani 500+ ani rodzinnego a do tego jeszcze zabrane corka ma świadczenie dla nipelnosprawnych a przekracza o 60 zł Została mi gola wypłata 1660-1670 z czego utrzymuje siebie córkę i mieszkanie a dodam że za sam czynsz miesięcznie place 650 xl Poza tym mam gaz prąd opł tv i tel no i zawsze jakieś raty Jak wszystko zapłacę tołzy lecą same bo nie wiem co mam z ta drobna reszta zrobić Nie należy się nic matce samotnej Dodam że córka przez 8 lat miała uznane niepełnosprawność po czym nie przeszła kolejnej komisji a choroba nie cofnela się i nie ma dobrych rokowań Dużo by tu pisał ale ta matka co urodziła dziecko o wadze 700 gr wie przez co przeszłam i czy dzieci takie są zdrowe.... Moja córka chyba wszystko juz miała walczyła o życie a teraz walczy o zdrowie tylko aby mi sił nie zabrakło

 • magda(2016-03-02 06:04) Odpowiedz 30

  A ja dostałam pismo z funduszu że muszę udokumentować wydatki na córke.Nie wiem jak mam robić zakupy na fakturę. Córka jest aktualnie w MOW co miesiąc opłacam donoszę co miesiąc potwierdzenia wpłaty ale wysyłane paczki ,córka przyjeżdża na urlopy kupuje jej wszystko od pasty do zębów po sznurówki do butów .fryzjer lekarz recepty za wszystko płaci rodzic.Dziecko ma średnią w szkole 4.8 cały czas z kadrą pracujemy nad córką aby wyrosła na dobrego człowieka!!!a tu taki psikus ale z drugiej strony dobrze będę kupować choćby czekoladę na fakturę i wystąpie o podwyżkę alimentów bo realny koszt utrzymania dziecka przekracza 500zl średnio o 500zl miesięcznie.!!!

 • mac(2015-12-28 10:21) Odpowiedz 33

  ieruchomości przejąć nie mogę, bo musiałabym dopłacić okrągły milion (co najmniej), co do ponownej licytacji samochodu (poprzednia coś 2 lata temu) nie jest to zły pomysł.

 • al(2016-01-27 20:28) Odpowiedz 20

  Mam jedno marzenie, zeby obywatel Polski mieszkając w tym kraju nie musial sie bac. Bo ciągle napadają na płotki, a wieloryby mają się dobrze, bo się obawiaja, ze nie dadza sobie rady i się zmęczą. Sama padłam ofiarą podatku od spadku, bo nie wiedzialam, ze trzeba w US zlozyc jakis druk. W innych krajach wysylaja przypomnienie, a u nas czekają , zeby złapać i udusić. To już lepiej wprowadzic oplatę za przypomnienie.

 • Jot(2016-06-05 18:57) Odpowiedz 20

  Kiedy zmienią w końcu to kryterium dochodowe???? Jakim prawem te ograniczenia pozbawiają mojego syna z umiarkowanym stopniu niepełnosprawności prawa do alimentów z funduszu??? Przekroczyłam to kryterium o 65zł i zabrali mi 400 zł alimentów bo jestem zbyt bogata?????Mój syn jest po czterech operacjach oczu, musimy jeździć do Krakowa (250km) i tam się leczyć, nigdzie bliżej nikt nie chciał podjąć się operacji i leczenia. Tatuś ma syna głęboko gdzieś i ze wszystkimi problemami borykam się sama.... To kryterium jest śmieszne.... to jest *************** tak można???? Czy ktoś się tym w końcu zajmie???

 • Maja(2016-07-11 16:25) Odpowiedz 20

  Przez te kryterium dochodowe nie otrzymuje alimentów z funduszu. Ojciec dziecka w niczym nie pomaga a nasz synek zachorował na serduszko. Przez 65zl które sprawią że przekraczam próg moje chore dziecko umiera bo juz skończyły mi się wcześniej odlozone pieniądze na leki. Czy tak wiele potrzeba aby to zmienić.?

 • Magda(2016-08-30 23:38) Odpowiedz 20

  To jest żalosne, że kryterium dochodowe od tak wielu lat stoi w miejscu. Mam wrazenie, że o matkach pobierających świadczenie zupełnie zapomniano !!! Nasz rządzący chcąc pomóc ludziom w ciężkich sytuacjach zrobili kryterium 800 zl/os przy 500 +, a co z matkami, które stracą alimenty bo przekraczają 725zł/os. Chyba ktoś tu zupełnie nie myśli albo nie myśli by ludzi traktować sprawiedliwie!! Chyba chcą doprowadzić do tego, że trzeba będzie zmniejszać etaty albo ukrywać dochody lub też jak co niektórzy beneficjenci 500 + przestać pracować bo przecież Państwo da. Mam wrazenie, że w Polsce chyba coraz mniej opłaca się uczciwie pracować!!! Kiedy to się zmieni? Nie da się czegoś zrobić by to zmienic i żeby problem funduszu alimentacyjnego?

 • ja(2016-01-24 20:02) Odpowiedz 20

  Małe sprostowanie do artykułu. Naczelnicy Urzędów Skarbowych nie prowadzą już postępowania egzekucyjnego do dłużników alimentacyjnych !!!

 • magda(2016-03-02 06:02) Odpowiedz 11

  A ja dostałam pismo z funduszu że muszę udokumentować wydatki na córke.Nie wiem jak mam robić zakupy na fakturę. Córka jest aktualnie w MOW co miesiąc opłacam donoszę co miesiąc potwierdzenia wpłaty ale wysyłane paczki ,córka przyjeżdża na urlopy kupuje jej wszystko od pasty do zębów po sznurówki do butów .fryzjer lekarz recepty za wszystko płaci rodzic.Dziecko ma średnią w szkole 4.8 cały czas z kadrą pracujemy nad córką aby wyrosła na dobrego człowieka!!!a tu taki psikus ale z drugiej strony dobrze będę kupować choćby czekoladę na fakturę i wystąpienia o podwyżkę alimentów bo realny koszt utrzymania dziecka przekracza 500zl średnio o 500zl miesięcznie.!!!

 • ja(2016-09-06 22:27) Odpowiedz 11

  A co jak matka ma jedno dziecko z jednym facetem drugie z innym i rozwiedziona z trzecim facetem (z żadnym z ojców dzieci)Od jednego alimenty od drugiego i 500+ Samotna, biedna a stać ja na nowiutkie deweloperskie 3pokojowe mieszkanie w bloku kupiła na kredyt ale kogo z nas z nas stać żeby płacić takie raty za kredyt nawet przy 2 wynagrodzeniach jest ciężko a gdzie życie,dzieci. Sama też zawsze dobrze ubrana...takim też płacić alimenty...na "dzieci"?

 • Aneta 1975(2016-09-23 19:34) Odpowiedz 10

  Fundusz alimentacyjny i jego dochód na jednego członka rodziny od 8 lat nie wzrósł ani o złotówkę i wynosi 725zł na osobę może by ktoś się tymś w końcu zajął bo waloryzacja jest co roku a tu od tylu lat nic nie wzrosło ja przekroczyłam dochód o 1 zł 93 gr miesiecznie i alimenty z funduszu mi się nie należą to jakaś kpina jak pracujesz to żle lepiej być nierobem i mieć gromadkę dzieci wtedy dostać 500 plus na każde to po co pracować

 • BrakMiSłów(2016-09-22 18:31) Odpowiedz 00

  Jakie kryterium dochodowe?! A 500+ na drugie dziexko bez wzgledu na dochody!! A matki same z jednym dzieckiem?! Co to za naród....

 • Britney430@wp.pl(2016-01-16 18:51) Odpowiedz 00

  no dobra m am przyznane 300 zl alimentow na corke w zierniku pazdzierniku wplacil na moje konto 240 w listopadzie 50 w grudniu 250 i w styczniu 50.W listopadzie oddalam sprawe komornikowi i juz zlozylam wniosek w alimentacyjnym i co czekam musze isc do nich osobiuscie

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama