statystyki

Prezydent na zaprzysiężeniu Przyłębskej: Wyroki TK nie unieważniają uchwał Sejmu

09.12.2015, 09:30; Aktualizacja: 09.12.2015, 10:52
Andrzej Duda

Andrzej Dudaźródło: ShutterStock

Prezydent zabiera głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda, odbierając ślubowanie od sędzi tej instytucji Julii Przyłębskej, podkreślił, że wokół sytuacji związanej z wyborem członków Trybunału narosło "wiele konfliktów i nieprawd".  Prezydent przekonywał, że w tym roku doszło do próby zaburzenia pluralistycznego charakteru Trybunału. Przed wyborami parlamentarnymi większość PO-PSL wybrała 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama


Reklama


Andrzej Duda przypomniał, że do podobnej sytuacji mogło dojść w 1997 roku, jednak ówczesna koalicja SLD-PSL po licznych apelach prawników powstrzymała się od wyboru sędziów, czekając na wyłonienie się nowej większości posiadającej legitymację społeczną.  Prezydent powiedział, że październikowe uchwały o wyborze sędziów Trybunału zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa i konstytucji. Jak mówił, Sejm poprzedniej kadencji tuż przed wyborami gwałtownie przyspieszył prace nad ustawą o Trybunale, wprowadzając przepis dopuszczający wybór sędziów w innym trybie. Zdaniem Andrzeja Dudy, stał on w sprzeczności z Regulaminem Sejmu.

"Od samego początku wielu odpowiedzialnych ludzi twierdziło, że to naruszenie zasad demokratycznego państwa. Są zresztą na ten temat jednoznaczne opinie prawne w Biurze Analiz Sejmowych. Stąd też mając na uwadze te opinie i swój osobisty pogląd jako prezydent, wstrzymywałem się z przyjęciem ślubowania od sędziów, albowiem uważałem, że stanowiło to naruszenie demokracji - sposób, w jaki zostali oni wybrani" - tłumaczył prezydent.

W jego ocenie, październikowy wybór sędziów był "próbą jednoznacznego zawłaszczenia politycznego Trybunału". "Skutek byłby taki, że poprzednia większość parlamentarna miałaby w TK - po wyborach - 14 z 15 sędziów. Nigdy nie było do tej pory w 26-letniej historii nowego polskiego państwa takiej sytuacji. Była to sytuacja, która oznaczałaby istnienie sprzeczności z zasadą pluralizmu, z zasadą także - w moim przekonaniu - istoty demokratycznego państwa prawnego, biorąc pod uwagę charakter Trybunału Konstytucyjnego" - powiedział prezydent.

Andrzej Duda odniósł się również do niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on, że październikowych wybór trzech członków tej instytucji był zgodny, zaś dwóch niezgodny z ustawą zasadniczą. Prezydent przypomniał jednak, że Sejm nowej kadencji "posiadający jednoznaczną legitymacją społeczną" stwierdził brak mocy prawnej uchwał o wyborze tych sędziów. Następnie dokonano wyboru pięciu nowych członków Trybunału.

"Podjęte przez Sejm decyzje - co chcę z całą mocą podkreślić - są obowiązujące. Są to decyzje, uchwały, podjęte przez najwyższy w Polsce organ ustawodawczy wybrany przez naród w powszechnych wyborach. To właśnie Sejm stanowi emanację aktualnej woli społecznej" - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny powinien mieć jak najszybciej pełny, 15-osobowy skład. Stąd - jak tłumaczył - szybkie zaprzysiężenie nowych sędziów. Andrzej Duda dodał również, że Trybunał Konstytucyjny nie może oceniać uchwał podejmowanych przez Sejm. "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak jak sam zresztą Trybunał, zwany czasem Sądem Konstytucyjnym, nie jest sądem faktów, ale sądem prawa. Ocenia podstawę prawną wyboru, ale nie jego procedurę. Nie może oceniać uchwał podejmowanych przez Sejm, ponieważ te uchwały akurat są podejmowane w sprawach indywidualnych. Podobnie zresztą jak Trybunał nie ocenia decyzji administracyjnych i nie ocenia wyroków innych sądów, albowiem one też są podejmowane w sprawach indywidualnych i nie stanowią aktów normatywnych" - tłumaczył prezydent. Jak dodawał, oznacza to, że wyrok Trybunału nie uchyla, ani nie unieważnia uchwał podjętych przez Sejm.

"Uchwały te pozostają w mocy i prezydent Rzeczypospolitej dzisiaj te uchwały wykonuje" - podkreślił Andrzej Duda. Odniósł się również do wezwań, by odebrać ślubowanie od 3 sędziów, wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji. "Sejm, który powtarzam jeszcze raz, całkowicie utracił legitymację społeczną, a ściślej jego większość. Dzisiaj tą legitymację społeczną, w wyniku parlamentarnych wyborów, a więc w wyniku werdyktu demokracji, posiada inna strona sceny politycznej. I to ona dzisiaj w istocie wyraża wolę wyborców, tej większości wyborców, która ich wybrała. Takie są zasady demokracji" - argumentował prezydent.  Tymczasem o godzinie 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoczął posiedzenie w sprawie zbadania zgodności z ustawą zasadniczą nowelizacji ustawy o Trybunale autorstwa PiS.

Reklama


Źródło:IAR

Polecane

Reklama

 • Kazimierz Kolebuk(2015-12-09 10:16) Odpowiedz 3518

  Panie Duda. Nie jest pan Papieżem, tylko prezydentem. Rydzyk tak panu zamieszał w głowie, że pomyliły się panu role. Bo tylko Papież w swoich encyklikach jest nieomylny. Stawianie się w roli głównego arbitra to wyraz niezwykłej pychy i arogancji. To nie pan decyduje o tym, czy ustawy i uchwały Sejmu są zgodne z Konstytucją. W całej rozciągłości swoich działań wciela się pan w rolę Trybunału, a takich uprawnień jeszcze żadna władza ustawodawcza w Polsce prezydentowi nie dała. Pan jest organem władzy wykonawczej i czy to się panu podoba, czy nie, musi pan wypełnić wyroki TK. W przeciwnym przypadku zostanie pan postawiony przed Trybunałem Stanu. Złamał pan prawo wielokrotnie, sprzeniewierzył się ślubowaniu.

 • zzzz(2015-12-09 10:31) Odpowiedz 3211

  Co za brednie... Oczywiście, że "Trybunał nie ocenia decyzji administracyjnych" ale jeśli uznaje ustawę, na której podstawie zostały podjęte, za niekonstytucyjną, to konsekwentnie organy i sądy mają obowiązek takie decyzje (wyroki) uchylić w trybie wznowienia postępowania. A nie udawać, że jest okej.

 • lex(2015-12-09 12:30) Odpowiedz 229

  Wyroki Sądu należy wykonywać panie Duda. Zapomniał pan czego uczyli na I roku studiów?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • bolo(2015-12-09 09:54) Odpowiedz 1818

  No lemingi do dziela zaczynajcie koncert nienawisci, zdrowia zycze - psychicznego szczegolnie !

 • Sady i wyroki dla mafii krecacej LODY 8 lat!(2015-12-09 10:15) Odpowiedz 1812

  Czyj TK, Neumanna, Petru, czy osob co za ukradzione nam pieniadzy kupowali glosy wyborcow do Parlamentu ? Odezwijcie sie i wytlumaczci, bo my wam udowodnimy !!! Wszystko wskazuje ze rozsadek, w sprawie "Hipokryzji Komitetu Obrony Demokraji" po 8 latach samodzielnych Rzadow i zamachu na Demokracje 25 czerwca 2015r. uspokoi w Polsce zagniewane i poirytowane spoleczenstwo Polskie, a Prezydent Andrzej Duda oraz Rzad Baaty Szydlo wykona postawione sobie Demokratyczne spoleczne cele ! Swiadczy to jedynie ze frakcja Ewy Kopacz oraz Ryszarda Petru jest nieobliczelna w skutkach swoich haniebnych CELOW. Spoleczenstwo w licznych protestach, ODCINA sie od tego sposobu prowadzenia polityki w kraju i nalega na spokoj i opanowanie, nie judzenia w Spoleczenstwie ! Nadzieja jest pokladana w liberalnej frakcji Grzegorza Schetyny, ktora jest kratykowana przez nieudolnych rzekomo "POSTEPOWCOW"

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • PSL(2015-12-09 11:21) Odpowiedz 1112

  Wyrok TK to tak jakby ugotować zupę grzybową z 3 prawdziwków i 2 muchomorów i proszę to zjeść.

 • nemo iudex in causa sua(2015-12-09 12:21) Odpowiedz 94

  TK, który z takim zacięciem walczy o przestrzeganie zasad państwa prawa - sam orzeka we własnej sprawie. Kultura prawna zachodu wyklucza z sądzenia tych, którzy zainteresowani są osobiście w wyrokach określonej treści. . Konstytucja nie daje uprawnienia do uchylania ustaw zgodnych z konstytucją ale niezgodnych z innymi ustawami. Kwestie niezgodności ustaw ze sobą nie leży w kompetencji TK tylko w kompetencji sądów powszechnych. Oto uprawnienia TK: "Art. 3. 1. Trybunał orzeka w sprawach zgodności: 1)ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją; 2)ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie; 3)przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. 2. Trybunał orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego kwestionowanego w skardze konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1 Konstytucji. 3. Trybunał orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą aktu normatywnego kwestionowanego w pytaniu prawnym, o którym mowa w art. 193 Konstytucji. 4. Trybunał orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. 5. Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. 6. Trybunał rozstrzyga o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej." . Do zakresu uprawnień TK leży jedynie to czy jakaś ustawa nie jest sprzeczna z literalnym brzmieniem jakiegoś przepisu konstytucji. Wyciąganie nieistniejących zasad, np. z art. 2 - to już działalność prawotwórcza - która ma charakter bezprawny, w świetle tego samego art. 2 konstytucji. . Instytucja TK - to nieudany pomysł twórców konstytucji. Moim zdaniem powinno się przemyśleć zmianę konstytucji i bezpośrednie wybory sędziów TK spośród prawników niezaangażowanych politycznie.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • natan(2015-12-09 14:42) Odpowiedz 82

  Może inaczej , jak leming łamie konstytucję to jest w porządku ale jak ktoś to złamanie konstytucji chce wyprostować lub naprawić to jest wrzask jakby lemingowi ogon urywali !!!! Tak nie może być że PO przeprasza że tylko trochę złamało konstytucję bo konstytucję się albo łamie albo się jej przestrzega !!! To tyle i aż tyle !!!

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Olo(2015-12-09 12:07) Odpowiedz 70

  aż sie Bolo nerwowy zrobił ;)

 • niezalezny (2015-12-09 17:15) Odpowiedz 22

  Osobiscie , gdybym byl PIS em , to wykaswalbym caly ten TK, w spoleczenstwie chyba juz stracil wszelki autorytet. Ale czy mozna sie dziwic , sadownictwo jako calosc nie zostalo zdekomunizowane , innymi slowy jest tam ta sama mentalnosc jak za czsow systemu totalitarnego.Mam jedynie nadzieje , ze PIS z Kukizem jakos zdzynfekuja ta czesc wladzy w Polsce . Taka ciekawostka historyczna : Po z PSL em za swoich czsow zlamali 43 razy orzeczenia TK.

  Pokaż odpowiedzi (1)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama