statystyki

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS pod lupą TK

08.12.2015, 21:30
Sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, TK,

Sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, TK, PAP/Paweł Supernak źródło: PAP

Trybunał Konstytucyjny zajmie się 9 grudnia 2015 nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. To ona umożliwiła ponowny wybór 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Została ona zaskarżona jako niekonstytucyjna przez posłów PO, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Sądownictwa i I prezesa Sądu Najwyższego. To kolejna odsłona sporu o Trybunał Konstytucyjny.

Reklama


Reklama


Sejm nowelizację uchwalił 19 listopada większością głosów PiS i Kukiz'15. I choć przeciwnicy mówili, że jej zapisy są niekonstytucyjne. PiS replikowało, że to czerwcowa ustawa o TK jest niekonstytucyjna i że "chodzi o naprawienie tego, co zepsuła PO".

Nowelizacja zakłada, że kadencja sędziego TK rozpoczyna się w dniu złożenia ślubowania wobec prezydenta RP - co następuje w 30 dni od dnia wyboru. A kadencje Andrzeja Rzeplińskiego i Stanisława Biernata jako prezesa i wiceprezesa TK będą wygaszone w ciągu trzech miesięcy od wejścia jej w życie. Zapisano też, że prezesa TK prezydent będzie powoływał na trzyletnią kadencję, spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne TK. Prezesem maksymalnie będzie można być dwie kadencje.
Innym zapisem nowelizacji jest artykuł 137a, który stanowi, że w przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie kandydatur "wynosi 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu". Artykuł ten w zamyśle posłów PiS miał umożliwić ponowny wybór następców 5 sędziów TK, których kadencje kończą się w tym roku. Według PiS, wybór pięciu sędziów dokonany przez poprzedni Sejm 8 października był nieważny. Dlatego 25 listopada Sejm, z inicjatywy PiS, przyjął uchwały o braku mocy prawnej tamtego wyboru. "Październikowych" sędziów nie zaprzysiągł prezydent Andrzej Duda, mając wątpliwości co do konstytucyjności ich wyboru. Tymczasem 2 grudnia jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji autorstwa PiS, Sejm wybrał pięciu nowych sędziów TK, których kandydatury zgłosił klub PiS. Przeciw były kluby PO, Nowoczesnej i PSL.

Kilka godzin po wyborze czterech od razu zaprzysiągł prezydent, ale prezes TK Andrzej Rzepliński zapowiedział, że nie będą orzekać do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.
3 grudnia pięcioosobowy skład TK orzekł, że poprzedni Sejm wybrał dwóch sędziów w sposób niezgodny z konstytucją, trzech zgodnie z ustawą zasadniczą. Sędziowie uznali też, że obowiązkiem prezydenta jest niezwłoczne odebranie ślubowania od sędziego TK wybranego przez Sejm. Wiadomo już jednak, że prezydent ślubowania nie przyjmie - tak zapowiedział szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski.

Tymczasem prawnicy mają jeszcze nadzieęe, że Andrzej Duda zmieni zdanie dzisiejszym wyroku. Nowelizację autorstwa PiS, która była impulsem do podjęcia uchwał na mocy których wyłoniono kolejnych 5 sędziów, zaskarżyło kilka podmiotów w tym grupa posłów PO. Chcą oni by TK uznał, że Sejm nie miał legitymacji, by znowelizować przepisy przejściowe ustawy o TK co do wyboru sędziów. Z kolei RPO Adam Bodnar zaskarżył całą nowelizację, m.in. z powodu naruszenia trybu jej uchwalania.Szybkie tempo prac kwestionuje Krajowa Rada Sądownictwa a I prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf - nieodpowiedni trybu uchwalenia noweli. Zarzuca niezgodność z kilkoma artykułami konstytucji oraz prawa europejskiego.

Trybunał rozpozna wniosek, podobnie jak 3 grudnia, w składzie pięcioosobowym, pod przewodnictwem sędziego Andrzeja Wróbla. sprawozdawcą ma być Piotr Tuleja. Początek rozprawy o 9.00.

Reklama


Źródło:IAR

Polecane

Reklama

  • Inspektor Pracy(2015-12-08 23:21) Odpowiedz 61

    ...............a czy Trybunał zajął się już ukradzionym wiekiem emerytalnym dla osób które były zatrudnione od 15 r życia (umowy o prace dla małoletnich -nie mieli wakacji ani ferii -Ich całe wolne to urlop pracowniczy )które oprócz długiego stażu pracy maja nadpracowane nawet 1000 (dni - nie godzin ) w czasie ponad ustawowym bez dni zamiennie wolnych- na wszystkich zmianach -7dni w tygodniu -gdyż tak się pracowało za komuny i postkomuny!! Do tego zostali okradzieni wstecznie Ustawą o emeryturach POdmostowych i jej art 12 !! Czy Trybunał wyjasnił dlaczego że były już premier „i były ćpunek ” z hotelu spółdzielni Świetlik gdzie pracował i bawił w młodości ogłosił, :” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami zmuszając do 52 lat pracy nie licząc nadgodzin i pracy w szkodliwych.. Jak to jest że pierwszy Ćpun uciekł tam gdzie dają emerytury w 62r życia . --nie wyjasnił -a dlaczego?- a dlaczego Krzwownos ma 6700 emerytury

  • Inspektor Pracy(2015-12-08 23:20) Odpowiedz 61

    ...............a czy Trybunał zajął się już ukradzionym wiekiem emerytalnym dla osób które były zatrudnione od 15 r życia (umowy o prace dla małoletnich -nie mieli wakacji ani ferii -Ich całe wolne to urlop pracowniczy )które oprócz długiego stażu pracy maja nadpracowane nawet 1000 (dni - nie godzin ) w czasie ponad ustawowym bez dni zamiennie wolnych- na wszystkich zmianach -7dni w tygodniu -gdyż tak się pracowało za komuny i postkomuny!! Do tego zostali okradzieni wstecznie Ustawą o emeryturach POdmostowych i jej art 12 !! Czy Trybunał wyjasnił dlaczego że były już premier „i były ćpunek ” z hotelu spółdzielni Świetlik gdzie pracował i bawił w młodości ogłosił, :” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami zmuszając do 52 lat pracy nie licząc nadgodzin i pracy w szkodliwych.. Jak to jest że pierwszy Ćpun uciekł tam gdzie dają emerytury w 62r życia . --nie wyjasnił -a dlaczego?

  • Inspektor Pracy(2015-12-08 23:20) Odpowiedz 41

    ...............a czy Trybunał zajął się już ukradzionym wiekiem emerytalnym dla osób które były zatrudnione od 15 r życia (umowy o prace dla małoletnich -nie mieli wakacji ani ferii -Ich całe wolne to urlop pracowniczy )które oprócz długiego stażu pracy maja nadpracowane nawet 1000 (dni - nie godzin ) w czasie ponad ustawowym bez dni zamiennie wolnych- na wszystkich zmianach -7dni w tygodniu -gdyż tak się pracowało za komuny i postkomuny!! Do tego zostali okradzieni wstecznie Ustawą o emeryturach POdmostowych i jej art 12 !! Czy Trybunał wyjasnił dlaczego że były już premier „i były ćpunek ” z hotelu spółdzielni Świetlik gdzie pracował i bawił w młodości ogłosił, :” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami zmuszając do 52 lat pracy nie licząc nadgodzin i pracy w szkodliwych.. Jak to jest że pierwszy Ćpun uciekł tam gdzie dają emerytury w 62r życia .

  • Agnieszka(2015-12-08 23:31) Odpowiedz 40

    Należy zauważyć, że w art. 194 ust. 1 Konstytucji RP jest mowa o „wyborze” sędziów TK, natomiast w art. 194 ust. 2 Konstytucji RP jest mowa o POWOŁANIU DANEGO SĘDZIEGO TK NA STANOWISKO PREZESA, WICEPREZESA. Jest zatem wyraźne oddzielenie tych dwóch decyzji, a mianowicie o wyborze na stanowisko sędziego TK i dopiero potem powołaniu na stanowisko Prezesa, Wiceprezesa TK. Pierwsza decyzja dotyczy wyłącznie wyboru sędziego TK. Z kolei druga decyzja dotyczy POWOŁANIA na stanowisko Prezesa, Wiceprezesa TK. Trzeba zaznaczyć, że dany sędzia TK musi być najpierw wybrany przez Sejm na 9 lat, a dopiero potem jest powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Prezesa, Wiceprezesa TK. Nadto ustrojodawca wyraźnie określił, w art. 197 Konstytucji RP, iż organizację TK określa ustawa. Można zatem stwierdzić, mając na uwadze swobodę regulacyjną ustawodawcy, iż ustawodawca może określić w ustawie czas trwania kadencji na stanowisku Prezesa TK i Wiceprezesa TK. Nie można ponadto zapomnieć o tym, że prawo do zajmowania urzędu, stanowiska lub mandatu w organach władzy publicznej nie stanowi “prawa nabytego” w rozumieniu odnoszącym się do sfery prawa cywilnego, administracyjnego czy ubezpieczeń społecznych i nie można tu mechanicznie stosować zakazów i nakazów odnoszących się do tych sfer (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 1996 r., K. 29/95).

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama