Warto wiedzieć, że nie zawsze trzeba zgłaszać otrzymanie spadku do urzędu skarbowego. Przepisy określają, dokładnie kto jest zobowiązany do zapłaty podatku do urzędu skarbowego, gdy wartość dziedziczonego majątku przewyższa ustalone limity. Sprawdź, czy musisz informować skarbówkę o nabyciu spadku.

Po przyjęciu spadku często pojawia się konieczność zapłacenia podatku. Majątek nabyty przez dziedziczenie, zapis testamentowy, zapis windykacyjny lub polecenie testamentowe podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku jest zależna od tego, do jakiej grupy podatkowej jesteśmy zaliczani.

Kiedy nie trzeba zgłaszać spadku do urzędu skarbowego?

Zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego nie jest wymagane, jeżeli jego wartość nie przekracza następujących limitów wolnych od podatku:

  • 36 120 zł dla I grupy podatkowej
  • 27 090 zł dla II grupy podatkowej
  • 5733 zł dla III grupy podatkowej.

Gdy wartość spadku przekroczy te limity, II i III grupa jest zobowiązana zapłacić podatek. Natomiast I grupa podatkowa po przekroczeniu limitu powinna złożyć zeznanie do urzędu skarbowego jedynie w charakterze informacyjnym, bez konieczności zapłaty podatku.

Istotne jest, że podane wartości nie dotyczą jednego majątku, ale obejmują sumę wszystkich nabytych rzeczy i praw majątkowych od danej osoby w okresie pięciu lat przed rokiem nabycia spadku.

Grupy podatkowe – kto do nich należy?

Do I grupy podatkowej zaliczamy: obecnego małżonka, zstępnych (syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnych (matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę, teściów, zięcia oraz synową.

Do II grupy podatkowej zaliczamy: zstępnych rodzeństwa (siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwo, rodzeństwo małżonków (szwagier), małżonków rodzeństwa małżonków czy małżonków innych zstępnych.

Do III grupy podatkowej należą wszystkie inne osoby, które nie są zaliczony do dwóch poprzednich grup oraz osoby, które nie są spokrewnione ze spadkobiorcą.

Obowiązek zgłoszenia i opłacenia podatku

W momencie gdy wartość spadku przekracza ustalone limity pojawia się obowiązek zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym. W przypadku spadku od osób z II lub III grupy podatkowej konieczne jest złożenie formularza SD-3. Urząd skarbowy oblicza należny podatek biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku i obowiązującą skalę podatkową. Podatek od spadku należy uregulować w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji z urzędu skarbowego.

Termin zgłoszenia spadku

Zgłoszenie otrzymania spadku powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od momentu:

  • gdy postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku staje się prawomocne
  • zarejestrowania aktu dziedziczenia przez notariusza
  • wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.

Istotne jest, by przestrzegać tego terminu, ponieważ jego przekroczenie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku według zasad dla I grupy podatkowej.