statystyki

Palestra protestowała nielegalnie. SN potwierdza słuszność decyzji ministra

autor: Anna Krzyżanowska06.11.2015, 07:22; Aktualizacja: 06.11.2015, 08:32
prawnik; adwokat

Sąd Najwyższy, podzielając argumenty ministra sprawiedliwości, uznał wczoraj działania samorządów za bezprawne i opisywane uchwały uchyliłźródło: ShutterStock

Adwokaci mieli prawo do wyrażenia w formie uchwał dezaprobaty w stosunku do postępowania ministra sprawiedliwości. Mieli ku temu także uzasadnienie. Uchwały samorządu o nieprzekazywaniu do sądów list obrońców naruszały jednak prawo, dlatego należało je uchylić – stwierdził wczoraj Sąd Najwyższy.

Reklama


Reklama


Rozpoznawał on skargi ministra sprawiedliwości na uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu oraz Zgromadzenia Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Uchwały podjęto w reakcji na niesatysfakcjonujący wynik rozmów z szefem resortu sprawiedliwości. Chodziło o niezmieniane od 13 lat stawki za prowadzenie spraw z urzędu i propozycję ich zmian, która okazała się dla adwokatury nie do przyjęcia. Minister zaproponował bowiem wzrost obecnych taks o 100 proc., ale wskazał jako podstawową zasadę zasądzania połowy stawki. W efekcie Prezydium NRA podjęło 21 lipca uchwałę, że formą protestu wobec takich działań będzie nieprzedstawienie przez ORA w terminie do 31 lipca 2015 r. prezesom sądów wykazu wszystkich adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym. Chodziło o tzw. listę B, z której sądy miały wyznaczać obrońców na żądanie. O krok dalej poszło Opole, decydując się na niewysyłanie także listy A – z adwokatami chętnymi do prowadzenia urzędówek. Zgromadzenie warszawskiej izby zobowiązało natomiast swoją radę do niewyznaczania – przez miesiąc – adwokatów jako pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Sąd Najwyższy, podzielając argumenty ministra sprawiedliwości, uznał wczoraj działania samorządów za bezprawne i opisywane uchwały uchylił. Jak argumentował sędzia Krzysztof Staryk, adwokaci mają obowiązek świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Wynika to z art. 21 ust. 3 prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 615). Zgodnie z nim adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym wyznaczył swoją siedzibę zawodową. W ocenie sędziego Staryka przepis ten „nie tylko określa terytorium działania adwokata z urzędu”. Użyte w nim stwierdzenie, że adwokat „ świadczy pomoc prawną” odczytywać należy bowiem jako „zobligowanie adwokata do świadczenia pomocy prawnej z urzędu”.

– To, że odczuwają państwo gorycz sposobem potraktowania przez ministra, jest zrozumiałe. Natomiast nie ma to wpływu na treść orzeczenia – tłumaczyła sędzia Romualda Spyt, przewodnicząca składu SN.

Odniosła się również do popisanych już nowych rozporządzeń dotyczących taks za urzędówki.

– Stawki zostały podwyższone w sposób państwa niesatysfakcjonujący, bez uwzględnienia tego, że rynek usług adwokackich w ciągu ostatnich lat się zmienił (...). Rzeczywiście jest tak, że do niedawna sprawa prowadzona za 60 zł przez kilka lat, niekiedy ciężka, mogła zabierać adwokatowi wiele czasu, który inaczej mógłby poświęcić na przyjęcie klientów, z których mógłby opłacić działalność swojej kancelarii – akcentowała sędzia Romualda Spyt.

– Niestety jednak nie może mieć to wpływu na to, żebyśmy uznali, że uchwały były legalne – spuentowała.

ORZECZNICTWO

Wyroki Sądu Najwyższego w sprawach o sygn. akt III ZS 7/15, III ZS 8/15, III ZS 9/15.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • Lokopodium(2015-11-08 19:59) Odpowiedz 10

  do Agnieszka:
  "Nadto czyim interesem kieruje się władza wykonawcza oraz sądownicza przyzwalając na takie traktowanie adwokatów?". Na tak proste pytanie nie znasz odpowiedzi? Kieruje się interesem Skarbu Państwa.

 • jajajajaja(2015-11-06 08:15) Odpowiedz 10

  Wydawać uchwały dalej i protestować! Dość wyzysku!

 • R(2015-11-06 09:48) Odpowiedz 10

  czyli wyzysk, to wyprawiają w tym kraju z ludźmi to skandal, jak ma się to do cen innych dóbr nijak, nie wypłacają, utrudniają, dlaczego tu przykład 60 zł podają co to za kwota w ogóle jeszcze przez kilka lat !!! co najmniej 3 zera należy dopisać albo większosć będzie oglądała majątki mniejszosci nie przez kilka lat nawet a w rok „zrobione” i to jakie , sn, minister sam suę tu ośmiesza i poniża zarazem !

 • Adwokatura nie powinna się uginać(2015-11-06 09:29) Odpowiedz 10

  Nie wyznaczać pełnomocników do urzędówek i tyle. Ciekawe jak zareagowaliby sędziowie, jakby im MS kazał prowadzić sprawy przez kilka lat za 60 zł...

 • Agnieszka(2015-11-06 22:02) Odpowiedz 00

  W myśl art. 21 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym wyznaczył swoją siedzibę zawodową. Z art. 21 ust. 3 ustawy – Prawo o można wyinterpretować dwie normy prawne, to jest normę kompetencyjną (upoważniającą) do dokonania określonej czynności konwencjonalnej, czyli możliwość świadczenia pomocy prawnej oraz normę merytoryczną nakazująca adwokatowi świadczenie pomocy prawnej z urzędu. Można stwierdzić jednoznacznie, że z art. 21 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze nie wynika, że adwokat musi świadczyć pomoc prawną z urzędu poniżej kosztów, czyli de facto dopłacać ze swojej kieszeni do konkretnej sprawy. Należy zauważyć, że wszyscy przedsiębiorcy (art. 22 Konstytucji) są równi wobec prawa (art. 32 Konstytucji). Ustrojodawca stwierdził wyraźnie w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, że NIKT NIE MOŻE BYĆ DYSKRYMINOWANY w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. Z art. 1 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze wynika, że adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych, a więc w przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu, podlega tylko ustawom, a nie rozporządzeniom. Można zatem stwierdzić, że zmusić adwokata do dokonania określonej czynności konwencjonalnej można wyłącznie na podstawie przepisów ustawy, oczywiście pod warunkiem jej zgodności z Konstytucją RP oraz umowami międzynarodowymi. Równość stanowi jedną z zasad systemu praw i wolności. W związku z tym zasadę równości trzeba rozważać w ścisłym związku z zasadą godności oraz zasadą wolności człowieka. Badając regulację z punktu widzenia zasady równości należy ustalić, czy zachodzi podobieństwo jej adresatów, a wiec istnienie wspólnej cechy faktycznej lub prawnej uzasadniającej ich równe traktowanie. Z ustaleniem wspólnej cechy prawnej uzasadniającej równe traktowanie podmiotów nie będzie problemu, ponieważ można wyodrębnić, na podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, osoby, które wykonują zawody zaufania publicznego w oparciu o własną działalność gospodarczą (art. 22 Konstytucji RP). Z art. 22 Konstytucji RP wynika, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne TYLKO W DRODZE USTAWY i TYLKO ZE WZGLĘDU NA WAŻNY INTERES PUBLICZNY. Należy zatem domagać się od ustawodawcy, aby wszystkie podmioty podobne (art. 17 ust. 1 w zw. z art. 22 Konstytucji RP) świadczyły usługi poniżej kosztów. Trzeba zastanowić się, czy lekarz prowadzący prywatną praktykę lekarską jest zmuszany przez ustawodawcę do świadczenia usług poniżej kosztów? Po drugie, czy notariusze oraz komornicy będący podmiotami podobnymi są zmuszani do świadczenia pomocy prawnej z urzędu poniżej kosztów? Nadto dopuszczalność ograniczeń musi być badana w oparciu o kryterium prawne, tj. zasadę proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) i kryterium pozaprawne – wymogi racjonalności. W związku z powyższym można postawić pytanie, w czyim interesie jest dofinansowywanie przez adwokatów oraz Skarb Państwa usług prawnych zamożnym obywatelom? Czyżby nierówne traktowanie dotyczyło tylko jednej grupy zawodowej? Nadto czyim interesem kieruje się władza wykonawcza oraz sądownicza przyzwalając na takie traktowanie adwokatów?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama