Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali:

Sędziowie Sądu Najwyższego

1. Andrzej RYŃSKI

2. Andrzej STĘPKA

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego

1. Maciej JAŚNIEWICZ

2. Leszek KAMIŃSKI

3. Aleksandra ŁASKARZEWSKA

4. Danuta OLEŚ

5. Bożena POPOWSKA

6. Sławomir PRESNAROWICZ

7. Jolanta RUDNICKA

8. Małgorzata RYSZ

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

1. Bogdan BRODA

Sędziowie Sądów Okręgowych

1. Małgorzata BONISŁAWSKA - KANIA
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

2. Robert BURY
Sąd Okręgowy w Szczecinie

3. Mariusz GREGOROWICZ
Sąd Okręgowy w Elblągu

4. Tomasz KORONOWSKI
Sąd Okręgowy w Elblągu

5. Roman NARODOWSKI
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

6. Monika RÓŻYCKA
Sąd Okręgowy w Legnicy

7. Andrzej SZLIWA
Sąd Okręgowy w Legnicy

8. Grażyna TUCHOLSKA
Sąd Okręgowy w Szczecinie

Sędziowie Sądów Rejonowych

1. Małgorzata BOREK
Sąd Rejonowy w Kielcach

2. Arleta FRONCZYK - KURZAWA
Sąd Rejonowy w Wieluniu

3. Konrad ŁĘGOSZEWSKI
Sąd Rejonowy w Kole

4. Magdalena RASZEWSKA
Sąd Rejonowy w Wieluniu

5. Paweł ROZPARA
Sąd Rejonowy w Kielcach

6. Beata WITKOWSKA
Sąd Rejonowy w Wieluniu.

Za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:

1. Maria RZĄŻEWSKA

2. Leszek WŁOSKIEWICZ

3. Halina WOJTACHNIO

Szczegółowe informacje dostępne na stronie prezydent.pl