– Zarząd naszego bloku, wybrany spośród członków wspólnoty, nie chce ustąpić pomimo nieuzyskania absolutorium. Co możemy zrobić? – pyta czytelniczka z Warszawy.

Gdy właściciele nieruchomości nie są zadowoleni z pracy swojego zarządu, mogą go odwołać i powołać nowy. Odwołanie następuje w drodze uchwały.

– Dobrym momentem do rozliczenia się z zarządem jest roczne zebranie właścicieli, które powinno odbyć się do końca marca za rok poprzedni. Przedmiotem głosowania jest m.in. akceptacja działań podjętych przez zarząd – wskazuje radca prawny Renata Robaszewska z Kancelarii Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni.

Podkreśla jednak, że przepisy nie wskazują, jak ewentualny brak absolutorium wpływa na dalszy los zarządu. Wprawdzie przyjmuje się, że taki zarząd powinien złożyć rezygnację, w praktyce nie zawsze tak się dzieje.

– W takiej sytuacji członkowie wspólnoty mogą zażądać odwołania zarządu. Jeżeli w czasie zebrania uchwała nie zostanie przegłosowana, reszta głosów powinna zostać zebrana w trybie obiegowym – podpowiada mecenas Robaszewska i dodaje, że niedopatrzeniem w tym zakresie byłoby powierzenie zbierania podpisów pod uchwałą właśnie zarządowi.

Jeżeli odwołalnie zarządu ma nastąpić w ciągu roku, a nie na zebraniu kwitującym rok poprzedni, pozostaje większością 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej zażądać zwołania zebrania.

– Wniosek skierowany powinien być do zarządu, jak również powinien zawierać informacje szczegółowe: miejsce i termin zebrania oraz jego agendę. Jeśli zarząd odmówi zwołania zebrania, pozostaje droga sądowa i powołanie zarządcy przymusowego – mówi Renata Robaszewska.